User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Online Support
giaosuthantai thantai88
Sổ kết quả xổ số An Giang
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số An Giang.
Soạn tin SMS: DKQ AG gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 03 năm 2015

2 số cuối: 83,29,40,61,74,62,22,04,26,89,58,09,41,09,75,76,75,40
Giải đặc biệt
755483
Giải nhất
21929
Giải nhì
82240
Giải ba
74961 - 46474
Giải tư
08562 - 72322 - 66704 - 97926 - 88789 - 64958 - 67209
Giải năm
9841
Giải sáu
3809 - 2875 - 4976
Giải bẩy
275
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9 9

2 6 9

0 0 1
8
1 2
4 5 5 6
3 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 03 năm 2015

2 số cuối: 75,11,93,44,67,00,82,59,05,50,22,30,33,87,99,56,44,51
Giải đặc biệt
704675
Giải nhất
97111
Giải nhì
49893
Giải ba
32344 - 31367
Giải tư
69500 - 96782 - 13059 - 70505 - 86150 - 20722 - 34930
Giải năm
6433
Giải sáu
5687 - 6399 - 3856
Giải bẩy
144
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
1
2
0 3
4 4
0 1 6 9
7
5
2 7
3 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 03 năm 2015

2 số cuối: 36,01,84,51,90,27,82,75,24,40,47,39,49,74,37,59,61,34
Giải đặc biệt
403136
Giải nhất
42501
Giải nhì
76884
Giải ba
91851 - 03990
Giải tư
95427 - 70882 - 63275 - 62824 - 96440 - 69847 - 47539
Giải năm
8649
Giải sáu
9174 - 7337 - 2259
Giải bẩy
561
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

4 7
4 6 7 9
0 7 9
1 9
1
4 5
2 4
0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 03 năm 2015

2 số cuối: 33,31,56,87,48,50,16,37,13,24,49,26,32,08,92,83,97,97
Giải đặc biệt
867333
Giải nhất
44031
Giải nhì
26456
Giải ba
85787 - 99648
Giải tư
27250 - 78916 - 02837 - 60713 - 41724 - 19949 - 29826
Giải năm
0632
Giải sáu
4808 - 4392 - 9783
Giải bẩy
097
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3 6
4 6
1 2 3 7
8 9
0 6


3 7
2 7 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 02 năm 2015

2 số cuối: 65,00,33,78,06,09,40,68,61,30,52,80,18,10,85,65,38,71
Giải đặc biệt
016565
Giải nhất
64900
Giải nhì
13833
Giải ba
30078 - 10006
Giải tư
75309 - 22740 - 69868 - 55361 - 01730 - 96652 - 74880
Giải năm
0018
Giải sáu
4910 - 3885 - 9765
Giải bẩy
938
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6 9
0 8

0 3 8
0
2
1 5 5 8
1 8
0 5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 02 năm 2015

2 số cuối: 83,60,17,84,86,10,70,20,27,10,65,29,70,82,26,18,83,32
Giải đặc biệt
126983
Giải nhất
44760
Giải nhì
96017
Giải ba
33784 - 42286
Giải tư
88510 - 78570 - 81020 - 29627 - 96410 - 93565 - 20429
Giải năm
1470
Giải sáu
5882 - 9426 - 7618
Giải bẩy
483
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 0 7 8
0 6 7 9
2


0 5
0 0
2 3 3 4 6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 02 năm 2015

2 số cuối: 65,42,45,80,94,99,23,65,67,08,55,85,34,40,55,52,85,44
Giải đặc biệt
331765
Giải nhất
25642
Giải nhì
21145
Giải ba
30480 - 80794
Giải tư
99599 - 58523 - 74665 - 70567 - 48708 - 87755 - 34885
Giải năm
4034
Giải sáu
1640 - 1655 - 3852
Giải bẩy
785
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

3
4
0 2 4 5
2 5 5
5 5 7

0 5 5
4 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 02 năm 2015

2 số cuối: 75,42,15,70,15,94,47,36,07,34,42,64,91,84,21,13,75,34
Giải đặc biệt
482675
Giải nhất
49042
Giải nhì
99715
Giải ba
26070 - 01715
Giải tư
61294 - 30547 - 05336 - 41207 - 63934 - 19842 - 18964
Giải năm
2791
Giải sáu
7184 - 2721 - 4613
Giải bẩy
675
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
3 5 5
1
4 4 6
2 2 7

4
0 5 5
4
1 4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 01 năm 2015

2 số cuối: 46,13,14,94,43,46,05,94,80,65,48,17,99,74,23,70,68,97
Giải đặc biệt
317546
Giải nhất
76413
Giải nhì
97814
Giải ba
08194 - 88243
Giải tư
69646 - 09505 - 57094 - 04680 - 01065 - 28748 - 99017
Giải năm
8999
Giải sáu
8074 - 9223 - 7470
Giải bẩy
568
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3 4 7
3

3 6 6 8

5 8
0 4
0
4 4 7 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 01 năm 2015

2 số cuối: 51,44,39,26,68,53,60,70,19,88,21,20,24,42,23,24,13,35
Giải đặc biệt
228351
Giải nhất
75544
Giải nhì
64439
Giải ba
17926 - 14868
Giải tư
32053 - 25360 - 88070 - 99019 - 07888 - 79021 - 68220
Giải năm
0224
Giải sáu
2442 - 3823 - 1824
Giải bẩy
713
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 9
0 1 3 4 4 6
5 9
2 4
1 3
0 8
0
8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 01 năm 2015

2 số cuối: 66,14,10,79,08,27,28,59,82,22,99,94,65,09,05,03,12,39
Giải đặc biệt
059466
Giải nhất
93814
Giải nhì
71610
Giải ba
48779 - 68708
Giải tư
51727 - 87628 - 43859 - 59882 - 87222 - 77499 - 35794
Giải năm
2065
Giải sáu
5109 - 9405 - 7803
Giải bẩy
812
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 8 9
0 2 4
2 7 8
9

9
5 6
9
2
4 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 01 năm 2015

2 số cuối: 11,84,49,19,98,47,01,71,82,30,39,03,10,60,38,36,81,10
Giải đặc biệt
678511
Giải nhất
12784
Giải nhì
93649
Giải ba
06819 - 52498
Giải tư
31747 - 37101 - 47671 - 43382 - 15730 - 10139 - 62703
Giải năm
2310
Giải sáu
7260 - 3938 - 4236
Giải bẩy
081
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
0 0 1 9

0 6 8 9
7 9

0
1
1 2 4
8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 14,09,88,57,91,52,82,09,20,71,12,26,34,90,13,87,39,62
Giải đặc biệt
484814
Giải nhất
80409
Giải nhì
31288
Giải ba
75157 - 38891
Giải tư
95652 - 08582 - 41509 - 33920 - 14571 - 83412 - 10326
Giải năm
0434
Giải sáu
0890 - 7813 - 5387
Giải bẩy
739
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9
2 3 4
0 6
4 9

2 7
2
1
2 7 8
0 1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 80,69,08,36,61,62,66,27,09,57,95,75,33,05,80,66,64,15
Giải đặc biệt
381280
Giải nhất
24969
Giải nhì
36508
Giải ba
24836 - 56861
Giải tư
36962 - 99166 - 51427 - 26209 - 07657 - 70395 - 11475
Giải năm
0533
Giải sáu
7105 - 7180 - 2666
Giải bẩy
364
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8 9
5
7
3 6

7
1 2 4 6 6 9
5
0 0
5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 56,99,18,93,27,90,62,23,88,03,88,44,43,57,67,17,16,81
Giải đặc biệt
951856
Giải nhất
40899
Giải nhì
16318
Giải ba
23993 - 07027
Giải tư
85490 - 95662 - 55223 - 55788 - 07203 - 37888 - 16244
Giải năm
5343
Giải sáu
9157 - 9267 - 5717
Giải bẩy
816
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
6 7 8
3 7

3 4
6 7
2 7

1 8 8
0 3 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 90,65,81,14,51,52,73,13,18,04,41,49,40,59,88,34,07,24
Giải đặc biệt
760490
Giải nhất
72265
Giải nhì
60081
Giải ba
74614 - 59451
Giải tư
98252 - 62773 - 54813 - 89318 - 95804 - 67641 - 19449
Giải năm
1940
Giải sáu
8259 - 6588 - 4134
Giải bẩy
907
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
3 4 8
4
4
0 1 9
1 2 9
5
3
1 8
0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 77,13,88,11,88,16,49,50,12,71,48,66,31,60,48,57,74,44
Giải đặc biệt
754677
Giải nhất
55413
Giải nhì
60888
Giải ba
43911 - 80888
Giải tư
45116 - 28549 - 34750 - 74612 - 59171 - 14948 - 43566
Giải năm
3931
Giải sáu
5660 - 7848 - 1357
Giải bẩy
174
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 2 3 6

1
4 8 8 9
0 7
0 6
1 4 7
8 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 85,18,46,35,28,65,91,02,90,31,91,77,28,86,16,39,42,41
Giải đặc biệt
578885
Giải nhất
77018
Giải nhì
94646
Giải ba
08735 - 41428
Giải tư
24465 - 70091 - 28602 - 52490 - 51731 - 47291 - 94477
Giải năm
5928
Giải sáu
1286 - 8216 - 5339
Giải bẩy
542
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6 8
8 8
1 5 9
1 2 6

5
7
5 6
0 1 1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 44,71,23,43,17,83,14,58,74,98,40,93,28,01,31,06,05,68
Giải đặc biệt
486444
Giải nhất
65871
Giải nhì
77223
Giải ba
45343 - 53117
Giải tư
35883 - 63114 - 17858 - 94674 - 19098 - 64740 - 38193
Giải năm
3928
Giải sáu
9201 - 5531 - 4106
Giải bẩy
505
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 6
4 7
3 8
1
0 3 4
8
8
1 4
3
3 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 49,40,83,20,75,01,91,55,17,48,45,77,21,58,16,78,27,00
Giải đặc biệt
897649
Giải nhất
16240
Giải nhì
91883
Giải ba
71820 - 66375
Giải tư
95801 - 63491 - 29555 - 40517 - 22448 - 27245 - 77377
Giải năm
2021
Giải sáu
8158 - 1716 - 8378
Giải bẩy
027
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
6 7
0 1 7

0 5 8 9
5 8

5 7 8
3
1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 88,35,89,57,82,30,25,70,25,55,00,33,20,69,61,39,62,94
Giải đặc biệt
795888
Giải nhất
16635
Giải nhì
87089
Giải ba
44757 - 45782
Giải tư
06830 - 99525 - 87170 - 09125 - 31855 - 25900 - 75433
Giải năm
6320
Giải sáu
2669 - 6661 - 1639
Giải bẩy
462
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

0 5 5
0 3 5 9

5 7
1 2 9
0
2 8 9
4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 55,48,88,81,22,66,94,66,46,33,97,93,10,41,97,77,69,57
Giải đặc biệt
135955
Giải nhất
66448
Giải nhì
66088
Giải ba
62581 - 82222
Giải tư
93466 - 54894 - 42966 - 14046 - 43333 - 36397 - 29193
Giải năm
6510
Giải sáu
4541 - 1197 - 9677
Giải bẩy
069
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
2
3
1 6 8
5 7
6 6 9
7
1 8
3 4 7 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 72,41,27,86,72,04,68,98,09,96,10,39,52,78,00,13,51,05
Giải đặc biệt
472072
Giải nhất
17741
Giải nhì
74027
Giải ba
97286 - 63372
Giải tư
74004 - 11468 - 28898 - 74809 - 46796 - 95210 - 62039
Giải năm
5952
Giải sáu
2478 - 3300 - 6813
Giải bẩy
351
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 5 9
0 3
7
9
1
1 2
8
2 2 8
6
6 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 11,44,01,50,41,74,65,84,67,48,30,68,80,28,17,15,20,96
Giải đặc biệt
627011
Giải nhất
68044
Giải nhì
28201
Giải ba
72150 - 20841
Giải tư
70874 - 57165 - 24984 - 77967 - 31148 - 01430 - 29468
Giải năm
5880
Giải sáu
2528 - 6317 - 4315
Giải bẩy
820
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1 5 7
0 8
0
1 4 8
0
5 7 8
4
0 4
6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 19,60,00,72,70,14,93,06,45,64,48,92,20,08,13,44,99,13
Giải đặc biệt
555519
Giải nhất
56260
Giải nhì
92200
Giải ba
43872 - 56570
Giải tư
66014 - 18193 - 72206 - 66645 - 54564 - 12148 - 53092
Giải năm
8420
Giải sáu
3608 - 6213 - 5944
Giải bẩy
399
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6 8
3 3 4 9
0

4 5 8

0 4
0 2

2 3 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 87,90,74,20,13,05,28,90,28,72,62,20,18,52,16,83,25,60
Giải đặc biệt
309087
Giải nhất
07690
Giải nhì
96074
Giải ba
12420 - 97513
Giải tư
71205 - 56028 - 25190 - 26128 - 37472 - 88162 - 88220
Giải năm
6618
Giải sáu
6752 - 9916 - 2983
Giải bẩy
325
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3 6 8
0 0 5 8 8


2
0 2
2 4
3 7
0 0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 15,17,18,21,50,30,39,37,27,24,43,50,77,64,22,56,40,96
Giải đặc biệt
915215
Giải nhất
63317
Giải nhì
34318
Giải ba
03721 - 44750
Giải tư
85430 - 59839 - 24737 - 21627 - 97024 - 79943 - 71250
Giải năm
6577
Giải sáu
8864 - 0222 - 7356
Giải bẩy
940
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 7 8
1 2 4 7
0 7 9
0 3
0 0 6
4
7

6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 57,59,01,55,97,50,73,27,19,76,38,23,88,58,26,29,54,91
Giải đặc biệt
279157
Giải nhất
06859
Giải nhì
03501
Giải ba
17755 - 72797
Giải tư
09650 - 34773 - 64427 - 42319 - 62176 - 11638 - 51023
Giải năm
3588
Giải sáu
8358 - 5226 - 6729
Giải bẩy
754
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
9
3 6 7 9
8

0 4 5 7 8 9

3 6
8
1 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 10,71,37,86,95,38,59,99,85,63,86,04,09,36,01,15,68,16
Giải đặc biệt
867010
Giải nhất
02371
Giải nhì
75837
Giải ba
39386 - 96795
Giải tư
51738 - 83459 - 98799 - 48285 - 72063 - 85886 - 54504
Giải năm
4909
Giải sáu
8936 - 9201 - 1715
Giải bẩy
268
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 9
0 5 6

6 7 8

9
3 8
1
5 6 6
5 9