User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Online Support
giaosuthantai thantai88
Sổ kết quả xổ số An Giang
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số An Giang.
Soạn tin SMS: DKQ AG gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 56,99,18,93,27,90,62,23,88,03,88,44,43,57,67,17,16,81
Giải đặc biệt
951856
Giải nhất
40899
Giải nhì
16318
Giải ba
23993 - 07027
Giải tư
85490 - 95662 - 55223 - 55788 - 07203 - 37888 - 16244
Giải năm
5343
Giải sáu
9157 - 9267 - 5717
Giải bẩy
816
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
6 7 8
3 7

3 4
6 7
2 7

1 8 8
0 3 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 90,65,81,14,51,52,73,13,18,04,41,49,40,59,88,34,07,24
Giải đặc biệt
760490
Giải nhất
72265
Giải nhì
60081
Giải ba
74614 - 59451
Giải tư
98252 - 62773 - 54813 - 89318 - 95804 - 67641 - 19449
Giải năm
1940
Giải sáu
8259 - 6588 - 4134
Giải bẩy
907
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
3 4 8
4
4
0 1 9
1 2 9
5
3
1 8
0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 77,13,88,11,88,16,49,50,12,71,48,66,31,60,48,57,74,44
Giải đặc biệt
754677
Giải nhất
55413
Giải nhì
60888
Giải ba
43911 - 80888
Giải tư
45116 - 28549 - 34750 - 74612 - 59171 - 14948 - 43566
Giải năm
3931
Giải sáu
5660 - 7848 - 1357
Giải bẩy
174
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 2 3 6

1
4 8 8 9
0 7
0 6
1 4 7
8 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 85,18,46,35,28,65,91,02,90,31,91,77,28,86,16,39,42,41
Giải đặc biệt
578885
Giải nhất
77018
Giải nhì
94646
Giải ba
08735 - 41428
Giải tư
24465 - 70091 - 28602 - 52490 - 51731 - 47291 - 94477
Giải năm
5928
Giải sáu
1286 - 8216 - 5339
Giải bẩy
542
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6 8
8 8
1 5 9
1 2 6

5
7
5 6
0 1 1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 44,71,23,43,17,83,14,58,74,98,40,93,28,01,31,06,05,68
Giải đặc biệt
486444
Giải nhất
65871
Giải nhì
77223
Giải ba
45343 - 53117
Giải tư
35883 - 63114 - 17858 - 94674 - 19098 - 64740 - 38193
Giải năm
3928
Giải sáu
9201 - 5531 - 4106
Giải bẩy
505
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 6
4 7
3 8
1
0 3 4
8
8
1 4
3
3 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 49,40,83,20,75,01,91,55,17,48,45,77,21,58,16,78,27,00
Giải đặc biệt
897649
Giải nhất
16240
Giải nhì
91883
Giải ba
71820 - 66375
Giải tư
95801 - 63491 - 29555 - 40517 - 22448 - 27245 - 77377
Giải năm
2021
Giải sáu
8158 - 1716 - 8378
Giải bẩy
027
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
6 7
0 1 7

0 5 8 9
5 8

5 7 8
3
1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 88,35,89,57,82,30,25,70,25,55,00,33,20,69,61,39,62,94
Giải đặc biệt
795888
Giải nhất
16635
Giải nhì
87089
Giải ba
44757 - 45782
Giải tư
06830 - 99525 - 87170 - 09125 - 31855 - 25900 - 75433
Giải năm
6320
Giải sáu
2669 - 6661 - 1639
Giải bẩy
462
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

0 5 5
0 3 5 9

5 7
1 2 9
0
2 8 9
4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 55,48,88,81,22,66,94,66,46,33,97,93,10,41,97,77,69,57
Giải đặc biệt
135955
Giải nhất
66448
Giải nhì
66088
Giải ba
62581 - 82222
Giải tư
93466 - 54894 - 42966 - 14046 - 43333 - 36397 - 29193
Giải năm
6510
Giải sáu
4541 - 1197 - 9677
Giải bẩy
069
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
2
3
1 6 8
5 7
6 6 9
7
1 8
3 4 7 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 72,41,27,86,72,04,68,98,09,96,10,39,52,78,00,13,51,05
Giải đặc biệt
472072
Giải nhất
17741
Giải nhì
74027
Giải ba
97286 - 63372
Giải tư
74004 - 11468 - 28898 - 74809 - 46796 - 95210 - 62039
Giải năm
5952
Giải sáu
2478 - 3300 - 6813
Giải bẩy
351
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 5 9
0 3
7
9
1
1 2
8
2 2 8
6
6 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 11,44,01,50,41,74,65,84,67,48,30,68,80,28,17,15,20,96
Giải đặc biệt
627011
Giải nhất
68044
Giải nhì
28201
Giải ba
72150 - 20841
Giải tư
70874 - 57165 - 24984 - 77967 - 31148 - 01430 - 29468
Giải năm
5880
Giải sáu
2528 - 6317 - 4315
Giải bẩy
820
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1 5 7
0 8
0
1 4 8
0
5 7 8
4
0 4
6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 19,60,00,72,70,14,93,06,45,64,48,92,20,08,13,44,99,13
Giải đặc biệt
555519
Giải nhất
56260
Giải nhì
92200
Giải ba
43872 - 56570
Giải tư
66014 - 18193 - 72206 - 66645 - 54564 - 12148 - 53092
Giải năm
8420
Giải sáu
3608 - 6213 - 5944
Giải bẩy
399
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6 8
3 3 4 9
0

4 5 8

0 4
0 2

2 3 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 87,90,74,20,13,05,28,90,28,72,62,20,18,52,16,83,25,60
Giải đặc biệt
309087
Giải nhất
07690
Giải nhì
96074
Giải ba
12420 - 97513
Giải tư
71205 - 56028 - 25190 - 26128 - 37472 - 88162 - 88220
Giải năm
6618
Giải sáu
6752 - 9916 - 2983
Giải bẩy
325
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3 6 8
0 0 5 8 8


2
0 2
2 4
3 7
0 0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 15,17,18,21,50,30,39,37,27,24,43,50,77,64,22,56,40,96
Giải đặc biệt
915215
Giải nhất
63317
Giải nhì
34318
Giải ba
03721 - 44750
Giải tư
85430 - 59839 - 24737 - 21627 - 97024 - 79943 - 71250
Giải năm
6577
Giải sáu
8864 - 0222 - 7356
Giải bẩy
940
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 7 8
1 2 4 7
0 7 9
0 3
0 0 6
4
7

6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 57,59,01,55,97,50,73,27,19,76,38,23,88,58,26,29,54,91
Giải đặc biệt
279157
Giải nhất
06859
Giải nhì
03501
Giải ba
17755 - 72797
Giải tư
09650 - 34773 - 64427 - 42319 - 62176 - 11638 - 51023
Giải năm
3588
Giải sáu
8358 - 5226 - 6729
Giải bẩy
754
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
9
3 6 7 9
8

0 4 5 7 8 9

3 6
8
1 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 10,71,37,86,95,38,59,99,85,63,86,04,09,36,01,15,68,16
Giải đặc biệt
867010
Giải nhất
02371
Giải nhì
75837
Giải ba
39386 - 96795
Giải tư
51738 - 83459 - 98799 - 48285 - 72063 - 85886 - 54504
Giải năm
4909
Giải sáu
8936 - 9201 - 1715
Giải bẩy
268
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 9
0 5 6

6 7 8

9
3 8
1
5 6 6
5 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 72,64,49,33,56,02,89,68,80,41,77,48,61,88,91,33,32,83
Giải đặc biệt
425372
Giải nhất
12564
Giải nhì
41249
Giải ba
08133 - 44656
Giải tư
04802 - 07889 - 15868 - 40880 - 06541 - 50877 - 51748
Giải năm
3661
Giải sáu
1988 - 3591 - 2133
Giải bẩy
432
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2


2 3 3
1 8 9
6
1 4 8
2 7
0 3 8 9
1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 84,05,81,33,84,83,88,93,59,13,55,56,93,15,63,89,58,97
Giải đặc biệt
534084
Giải nhất
26705
Giải nhì
55981
Giải ba
49733 - 12184
Giải tư
72883 - 25188 - 63093 - 41459 - 60713 - 58755 - 91556
Giải năm
2393
Giải sáu
3315 - 7563 - 5489
Giải bẩy
058
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3 5

3

5 6 8 9
3

1 3 4 4 8 9
3 3 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 95,26,28,54,27,23,88,28,81,24,64,90,87,21,39,50,30,88
Giải đặc biệt
890595
Giải nhất
29526
Giải nhì
28728
Giải ba
57854 - 03427
Giải tư
98923 - 14488 - 63328 - 05081 - 27624 - 45764 - 90090
Giải năm
2587
Giải sáu
8121 - 5339 - 0950
Giải bẩy
130
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


1 3 4 6 7 8 8
0 9

0 4
4

1 7 8 8
0 5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 18,26,37,32,80,58,48,01,52,96,37,80,08,36,06,12,26,98
Giải đặc biệt
177318
Giải nhất
13926
Giải nhì
18037
Giải ba
43632 - 53680
Giải tư
58758 - 14548 - 75401 - 00352 - 70996 - 31237 - 04380
Giải năm
3508
Giải sáu
7536 - 2306 - 7512
Giải bẩy
926
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 8
2 8
6 6
2 6 7 7
8
2 8


0 0
6 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 32,53,66,37,57,93,98,89,04,21,81,33,90,10,65,18,22,65
Giải đặc biệt
342632
Giải nhất
35853
Giải nhì
32266
Giải ba
19637 - 02157
Giải tư
48193 - 53198 - 57089 - 16404 - 43121 - 01181 - 63533
Giải năm
5090
Giải sáu
8910 - 2965 - 5118
Giải bẩy
522
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 8
1 2
2 3 7

3 7
5 5 6

1 9
0 3 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 90,27,38,50,27,02,59,73,17,36,69,86,60,58,08,31,18,56
Giải đặc biệt
105490
Giải nhất
38727
Giải nhì
24938
Giải ba
67950 - 72627
Giải tư
05002 - 08159 - 82773 - 32117 - 67136 - 91569 - 84486
Giải năm
8960
Giải sáu
4858 - 7508 - 2131
Giải bẩy
518
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
7 8
7 7
1 6 8

0 6 8 9
0 9
3
6
0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 98,54,48,15,99,70,94,71,44,52,37,11,40,49,64,82,13,97
Giải đặc biệt
295398
Giải nhất
29454
Giải nhì
45748
Giải ba
91915 - 22199
Giải tư
82270 - 37594 - 50071 - 71444 - 27452 - 55937 - 68611
Giải năm
5840
Giải sáu
7949 - 1364 - 2082
Giải bẩy
413
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 3 5

7
0 4 8 9
2 4
4
0 1
2
4 7 8 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 69,78,04,65,10,19,11,87,74,08,08,91,14,85,53,96,10,73
Giải đặc biệt
902569
Giải nhất
83878
Giải nhì
04004
Giải ba
62265 - 10410
Giải tư
82119 - 54211 - 70887 - 34174 - 48708 - 95408 - 08891
Giải năm
7414
Giải sáu
7285 - 3653 - 4096
Giải bẩy
510
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8 8
0 0 1 4 93
5 9
3 4 8
5 7
1 6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 27,96,65,46,52,97,52,31,17,74,15,51,69,04,71,02,67,64
Giải đặc biệt
075527
Giải nhất
40796
Giải nhì
81665
Giải ba
59446 - 63252
Giải tư
95497 - 16552 - 93631 - 53617 - 56674 - 66215 - 19151
Giải năm
0269
Giải sáu
5304 - 8871 - 4102
Giải bẩy
467
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
5 7
7
1
6
1 2 2
4 5 7 9
1 4

6 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 44,43,71,69,42,50,40,08,23,27,17,61,60,12,15,62,94,77
Giải đặc biệt
656144
Giải nhất
23643
Giải nhì
40771
Giải ba
73469 - 20542
Giải tư
98250 - 32840 - 58708 - 69523 - 45027 - 15717 - 98661
Giải năm
8860
Giải sáu
0412 - 3815 - 6562
Giải bẩy
094
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2 5 7
3 7

0 2 3 4
0
0 1 2 9
1 7

4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 03,93,62,47,01,44,55,07,76,42,05,07,41,14,04,81,73,51
Giải đặc biệt
838703
Giải nhất
68193
Giải nhì
01462
Giải ba
20547 - 16101
Giải tư
53144 - 62755 - 27007 - 68776 - 89242 - 00705 - 53007
Giải năm
1641
Giải sáu
4514 - 7604 - 1281
Giải bẩy
673
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 4 5 7 7
4


1 2 4 7
1 5
2
3 6
1
3

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 77,30,81,85,56,03,38,10,60,02,03,83,62,26,00,10,89,88
Giải đặc biệt
266277
Giải nhất
70430
Giải nhì
86481
Giải ba
78985 - 94456
Giải tư
54903 - 46038 - 94710 - 59460 - 89302 - 50603 - 06383
Giải năm
3862
Giải sáu
3826 - 3400 - 9110
Giải bẩy
289
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3 3
0 0
6
0 8

6
0 2
7
1 3 5 8 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 05 năm 2014

2 số cuối: 26,11,92,67,65,52,82,88,28,24,57,76,93,03,22,12,63,00
Giải đặc biệt
268926
Giải nhất
65311
Giải nhì
53192
Giải ba
37567 - 91865
Giải tư
60652 - 61482 - 89088 - 36128 - 59624 - 68757 - 42376
Giải năm
2193
Giải sáu
4403 - 4922 - 9712
Giải bẩy
263
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
1 2
2 4 6 8


2 7
3 5 7
6
2 8
2 3

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 05 năm 2014

2 số cuối: 19,91,04,37,98,39,16,64,94,77,36,46,70,76,00,97,62,37
Giải đặc biệt
078619
Giải nhất
74591
Giải nhì
79304
Giải ba
32837 - 71898
Giải tư
42439 - 68816 - 87164 - 07994 - 32477 - 34736 - 63046
Giải năm
8570
Giải sáu
4376 - 0500 - 3497
Giải bẩy
562
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
6 9

6 7 7 9
6

2 4
0 6 7

1 4 7 8