User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Online Support
giaosuthantai thantai88
Sổ kết quả xổ số Bạc Liêu
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Bạc Liêu.
Soạn tin SMS: DKQ BL gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 01 năm 2012

2 số cuối: 87,90,32,58,27,74,04,40,21,77,29,05,87,04,50,29,22,97
Giải đặc biệt
821187
Giải nhất
18790
Giải nhì
26032
Giải ba
44558 - 14327
Giải tư
91574 - 20804 - 36140 - 07321 - 45877 - 49529 - 76105
Giải năm
5787
Giải sáu
9004 - 4150 - 1129
Giải bẩy
222
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 5

1 2 7 9 9
2
0
0 8

4 7
7 7
0 7

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 01 năm 2012

2 số cuối: 84,83,80,43,70,63,09,27,04,28,33,12,90,10,02,00,73,19
Giải đặc biệt
266484
Giải nhất
51183
Giải nhì
90680
Giải ba
68643 - 36170
Giải tư
91463 - 28709 - 58727 - 71404 - 19828 - 98633 - 80012
Giải năm
4890
Giải sáu
5710 - 8702 - 7000
Giải bẩy
973
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 4 9
0 2 9
7 8
3
3

3
0 3
0 3 4
0

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 01 năm 2012

2 số cuối: 36,22,59,91,66,47,20,28,56,98,87,30,99,50,41,23,22,82
Giải đặc biệt
570036
Giải nhất
01522
Giải nhì
07159
Giải ba
07291 - 25166
Giải tư
36047 - 35620 - 35628 - 42456 - 12898 - 20287 - 69530
Giải năm
0799
Giải sáu
8050 - 9341 - 6523
Giải bẩy
222
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


0 2 2 3 8
0 6
1 7
0 6 9
6

2 7
1 8 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 01 năm 2012

2 số cuối: 94,21,84,27,38,65,01,69,42,18,62,22,03,72,70,32,59,76
Giải đặc biệt
291594
Giải nhất
68921
Giải nhì
08884
Giải ba
51427 - 79838
Giải tư
90765 - 48401 - 04969 - 50042 - 67418 - 91562 - 36722
Giải năm
8703
Giải sáu
2372 - 0270 - 2032
Giải bẩy
359
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
8
1 2 7
2 8
2
9
2 5 9
0 2 6
4
4

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2011

2 số cuối: 75,10,35,86,10,49,26,93,73,15,84,57,78,76,69,51,19,52
Giải đặc biệt
329475
Giải nhất
35810
Giải nhì
53835
Giải ba
16786 - 02610
Giải tư
18549 - 70926 - 51093 - 98973 - 20715 - 41784 - 70757
Giải năm
7678
Giải sáu
9476 - 1369 - 5051
Giải bẩy
019
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 0 5 9
6
5
9
1 2 7
9
3 5 6 8
4 6
3

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2011

2 số cuối: 27,91,70,99,92,02,31,74,01,82,04,19,80,05,09,73,65,56
Giải đặc biệt
535027
Giải nhất
43291
Giải nhì
49070
Giải ba
60699 - 74592
Giải tư
42802 - 85931 - 31174 - 81801 - 97282 - 63804 - 99219
Giải năm
8680
Giải sáu
3305 - 3809 - 2773
Giải bẩy
565
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 4 5 9
9
7
1

6
5
0 3 4
0 2
1 2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2011

2 số cuối: 29,68,63,22,25,29,06,92,57,87,43,22,47,44,44,68,23,52
Giải đặc biệt
211829
Giải nhất
59768
Giải nhì
06863
Giải ba
51022 - 29125
Giải tư
05229 - 20306 - 76192 - 50557 - 10787 - 96643 - 39422
Giải năm
4247
Giải sáu
6644 - 6144 - 2468
Giải bẩy
323
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

2 2 3 5 9 9

3 4 4 7
2 7
3 8 8

7
2

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011

2 số cuối: 79,48,12,13,67,02,88,32,54,73,76,35,09,86,31,43,58,90
Giải đặc biệt
394079
Giải nhất
60248
Giải nhì
39912
Giải ba
02913 - 36467
Giải tư
58102 - 80088 - 89232 - 97454 - 96873 - 57576 - 07935
Giải năm
2909
Giải sáu
4886 - 5231 - 7543
Giải bẩy
858
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
2 3

1 2 5
3 8
4 8
7
3 6 9
6 8
0

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011

2 số cuối: 24,84,18,70,22,33,78,08,23,97,07,40,92,71,76,85,27,21
Giải đặc biệt
166324
Giải nhất
22784
Giải nhì
45818
Giải ba
13370 - 01622
Giải tư
95633 - 71178 - 70508 - 54623 - 00697 - 58407 - 02440
Giải năm
1392
Giải sáu
5771 - 7276 - 4085
Giải bẩy
227
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
8
1 2 3 4 7
3
0


0 1 6 8
4 5
2 7

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2011

2 số cuối: 74,66,12,81,07,59,32,87,62,05,80,93,64,17,73,69,45,99
Giải đặc biệt
230874
Giải nhất
62266
Giải nhì
28412
Giải ba
96681 - 80407
Giải tư
71359 - 30432 - 34587 - 00262 - 63105 - 64980 - 24993
Giải năm
1264
Giải sáu
6417 - 7473 - 0469
Giải bẩy
545
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
2 7

2
5
9
2 4 6 9
3 4
0 1 7
3 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2011

2 số cuối: 34,10,51,72,28,27,36,25,71,06,72,64,32,11,49,08,34,98
Giải đặc biệt
550334
Giải nhất
13910
Giải nhì
30951
Giải ba
89872 - 42028
Giải tư
76827 - 76236 - 97025 - 81871 - 38606 - 74172 - 79964
Giải năm
7932
Giải sáu
8911 - 7949 - 0408
Giải bẩy
734
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
0 1
5 7 8
2 4 4 6
9
1
4
1 2 2

8

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 11 năm 2011

2 số cuối: 08,92,32,07,38,28,91,50,00,29,15,40,46,57,27,62,26,37
Giải đặc biệt
687208
Giải nhất
49392
Giải nhì
20032
Giải ba
98407 - 88738
Giải tư
74528 - 54391 - 85450 - 64000 - 72029 - 93415 - 61940
Giải năm
6046
Giải sáu
7957 - 7727 - 7362
Giải bẩy
826
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 8
5
6 7 8 9
2 7 8
0 6
0 7
2


1 2

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011

2 số cuối: 19,99,54,71,26,31,09,52,93,83,04,69,70,85,24,70,94,24
Giải đặc biệt
159319
Giải nhất
40399
Giải nhì
77654
Giải ba
32171 - 30226
Giải tư
95031 - 51609 - 46152 - 10693 - 80483 - 89004 - 93769
Giải năm
5470
Giải sáu
1385 - 7424 - 9770
Giải bẩy
494
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
9
4 4 6
1

2 4
9
0 0 1
3 5
3 4 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2011

2 số cuối: 99,94,24,44,96,01,48,33,49,11,30,71,22,55,86,73,12,29
Giải đặc biệt
679699
Giải nhất
27394
Giải nhì
49624
Giải ba
90844 - 19596
Giải tư
76601 - 16848 - 54633 - 48349 - 93511 - 83930 - 04371
Giải năm
1022
Giải sáu
6555 - 2786 - 2273
Giải bẩy
212
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1 2
2 4 9
0 3
4 8 9
5

1 3
6
4 6 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2011

2 số cuối: 06,74,63,83,71,81,70,72,63,29,65,66,37,97,25,32,21,26
Giải đặc biệt
509306
Giải nhất
16374
Giải nhì
54563
Giải ba
24783 - 39571
Giải tư
58281 - 70170 - 92272 - 89263 - 95029 - 93765 - 62966
Giải năm
9137
Giải sáu
1497 - 4925 - 4732
Giải bẩy
221
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

1 5 6 9
2 7


3 3 5 6
0 1 2 4
1 3
7

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011

2 số cuối: 09,75,44,30,09,15,96,50,29,05,04,05,26,16,43,25,70,38
Giải đặc biệt
469309
Giải nhất
52975
Giải nhì
97244
Giải ba
71230 - 93209
Giải tư
74415 - 86596 - 36750 - 44729 - 33305 - 91504 - 37305
Giải năm
6426
Giải sáu
2916 - 5443 - 4825
Giải bẩy
970
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 5 9 9
5 6
5 6 9
0 8
3 4
0

0 5

6

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 10 năm 2011

2 số cuối: 82,83,94,48,27,51,12,62,24,47,29,98,80,49,81,84,75,07
Giải đặc biệt
879982
Giải nhất
44883
Giải nhì
48094
Giải ba
34748 - 11127
Giải tư
87551 - 74412 - 11962 - 17524 - 46147 - 61329 - 80198
Giải năm
2980
Giải sáu
4949 - 7781 - 7684
Giải bẩy
175
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2
4 7 9

7 8 9
1
2
5
0 1 2 3 4
4 8

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 09 năm 2011

2 số cuối: 70,48,92,84,92,77,28,98,24,83,09,14,24,59,84,66,27,78
Giải đặc biệt
541670
Giải nhất
09648
Giải nhì
24992
Giải ba
39984 - 27792
Giải tư
97177 - 32828 - 90298 - 07624 - 30383 - 73409 - 74114
Giải năm
9924
Giải sáu
2359 - 7284 - 4366
Giải bẩy
027
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
4
4 4 7 8

8
9
6
0 7 8
3 4 4
2 2 8

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 09 năm 2011

2 số cuối: 15,48,52,54,56,89,13,93,51,27,55,43,73,05,11,79,69,78
Giải đặc biệt
949615
Giải nhất
88348
Giải nhì
71552
Giải ba
50154 - 10856
Giải tư
12989 - 52213 - 23493 - 80651 - 78327 - 79355 - 94143
Giải năm
7373
Giải sáu
8905 - 0511 - 2979
Giải bẩy
369
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 3 5
7

3 8
1 2 4 5 6
9
3 8 9
9
3

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 09 năm 2011

2 số cuối: 47,26,42,74,64,65,43,82,41,75,39,26,70,34,77,31,94,71
Giải đặc biệt
020347
Giải nhất
15326
Giải nhì
02842
Giải ba
81074 - 73364
Giải tư
94165 - 32643 - 05082 - 81741 - 51775 - 48439 - 43326
Giải năm
0270
Giải sáu
9234 - 4077 - 5331
Giải bẩy
094
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


6 6
1 4 9
1 2 3 7

4 5
0 1 4 5 7
2
4

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 09 năm 2011

2 số cuối: 71,85,80,99,15,94,22,38,23,20,39,11,39,53,51,75,08,60
Giải đặc biệt
201571
Giải nhất
66785
Giải nhì
33980
Giải ba
98099 - 67915
Giải tư
40194 - 06122 - 92138 - 50923 - 34620 - 01739 - 72911
Giải năm
7339
Giải sáu
3853 - 0351 - 7575
Giải bẩy
908
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1 5
0 2 3
8 9 9

1 3
0
1 5
0 5
4 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 08 năm 2011

2 số cuối: 45,81,54,90,75,44,54,82,16,25,95,58,99,35,49,40,73,72
Giải đặc biệt
462945
Giải nhất
90581
Giải nhì
57654
Giải ba
47990 - 62575
Giải tư
92644 - 22654 - 53782 - 42316 - 76025 - 83195 - 21758
Giải năm
9999
Giải sáu
1035 - 3449 - 6740
Giải bẩy
373
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6
5
5
0 4 5 9
4 4 8

2 3 5
1 2
0 5 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 08 năm 2011

2 số cuối: 35,72,07,02,61,70,41,47,22,80,57,05,73,15,77,01,54,29
Giải đặc biệt
448335
Giải nhất
48372
Giải nhì
64707
Giải ba
00802 - 48061
Giải tư
31170 - 71941 - 15347 - 56822 - 77580 - 39057 - 62605
Giải năm
3673
Giải sáu
4715 - 6977 - 1301
Giải bẩy
354
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 5 7
5
2 9
5
1 7
4 7
1
0 2 3 7
0

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 08 năm 2011

2 số cuối: 64,64,66,66,07,94,02,31,53,15,71,55,95,95,25,98,14,49
Giải đặc biệt
744764
Giải nhất
25064
Giải nhì
53566
Giải ba
83466 - 44707
Giải tư
30094 - 00402 - 16931 - 60953 - 70715 - 55471 - 86155
Giải năm
0695
Giải sáu
0195 - 6925 - 4998
Giải bẩy
214
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7
4 5
5
1
9
3 5
4 4 6 6
1

4 5 5 8

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 08 năm 2011

2 số cuối: 64,27,77,60,05,09,24,10,26,40,12,08,69,85,79,83,40,13
Giải đặc biệt
189664
Giải nhất
13827
Giải nhì
26277
Giải ba
26160 - 53805
Giải tư
80309 - 99824 - 62910 - 76926 - 20240 - 87212 - 00008
Giải năm
3469
Giải sáu
9685 - 1479 - 4783
Giải bẩy
140
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8 9
0 2 3
4 6 7

0 0

0 4 9
7 9
3 5

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 08 năm 2011

2 số cuối: 96,00,70,81,97,93,96,89,46,41,89,89,39,13,21,37,23,14
Giải đặc biệt
608496
Giải nhất
88300
Giải nhì
91770
Giải ba
24281 - 06997
Giải tư
24593 - 32996 - 47689 - 18046 - 21941 - 34089 - 24789
Giải năm
7939
Giải sáu
8113 - 6221 - 4237
Giải bẩy
623
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3 4
1 3
7 9
1 6


0
1 9 9 9
3 6 6 7

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 07 năm 2011

2 số cuối: 26,39,83,63,60,57,70,42,32,39,94,29,44,27,01,23,51,04
Giải đặc biệt
938926
Giải nhất
86839
Giải nhì
33883
Giải ba
82263 - 25860
Giải tư
62857 - 52270 - 30942 - 69232 - 71239 - 42994 - 13529
Giải năm
9944
Giải sáu
5027 - 6601 - 0423
Giải bẩy
451
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4

3 6 7 9
2 9 9
2 4
1 7
0 3
0
3
4

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 07 năm 2011

2 số cuối: 81,10,62,39,67,99,20,51,41,86,11,68,35,36,09,14,17,41
Giải đặc biệt
044581
Giải nhất
69510
Giải nhì
40662
Giải ba
66539 - 46767
Giải tư
52399 - 30720 - 69751 - 78041 - 45186 - 52111 - 11568
Giải năm
5735
Giải sáu
6336 - 7809 - 3414
Giải bẩy
917
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 1 4 7
0
5 6 9
1 1
1
2 7 8

1 6
9

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 07 năm 2011

2 số cuối: 64,39,18,35,63,42,87,79,84,04,34,32,39,13,15,09,73,01
Giải đặc biệt
220364
Giải nhất
61739
Giải nhì
25218
Giải ba
37635 - 92863
Giải tư
32042 - 67487 - 13279 - 58184 - 46904 - 74934 - 90832
Giải năm
2839
Giải sáu
5713 - 2615 - 0409
Giải bẩy
573
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 9
3 5 8

2 4 5 9 9
2

3 4
3 9
4 7

Kết quả xổ số Bạc Liêu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 07 năm 2011

2 số cuối: 81,35,56,40,43,75,68,23,88,72,80,26,44,96,69,50,45,26
Giải đặc biệt
461881
Giải nhất
15335
Giải nhì
06356
Giải ba
24840 - 54143
Giải tư
68675 - 93068 - 29323 - 46888 - 50572 - 96080 - 84526
Giải năm
3444
Giải sáu
0696 - 1269 - 9550
Giải bẩy
745
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


3 6 6
5
0 3 4 5
0 6
8 9
2 5
0 1 8
6