User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Online Support
giaosuthantai thantai88
Sổ kết quả xổ số Bình Thuận
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Bình Thuận.
Soạn tin SMS: DKQ BTH gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 08 năm 2015

2 số cuối: 59,15,80,90,52,14,00,95,28,57,75,33,07,02,47,65,29,50
Giải đặc biệt
392059
Giải nhất
48115
Giải nhì
47980
Giải ba
44090 - 22452
Giải tư
74214 - 68900 - 88095 - 64028 - 46157 - 35575 - 50533
Giải năm
6007
Giải sáu
0702 - 2447 - 0465
Giải bẩy
129
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 7
4 5
8 9
3
7
0 2 7 9
5
5
0
0 5

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 08 năm 2015

2 số cuối: 61,91,72,49,53,62,65,25,26,36,15,22,15,19,67,09,32,31
Giải đặc biệt
522561
Giải nhất
13591
Giải nhì
77572
Giải ba
91949 - 90053
Giải tư
65662 - 85565 - 71525 - 60526 - 52536 - 54415 - 27022
Giải năm
6515
Giải sáu
4419 - 2367 - 5009
Giải bẩy
332
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
5 5 9
2 5 6
1 2 6
9
3
1 2 5 7
2

1

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 08 năm 2015

2 số cuối: 19,02,63,65,03,67,96,96,64,83,25,15,97,62,49,91,45,32
Giải đặc biệt
554919
Giải nhất
39102
Giải nhì
74163
Giải ba
28865 - 18303
Giải tư
38767 - 81096 - 28596 - 13964 - 69683 - 45625 - 11915
Giải năm
7597
Giải sáu
4062 - 2349 - 3191
Giải bẩy
545
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
5 9
5
2
5 9

2 3 4 5 7

3
1 6 6 7

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 07 năm 2015

2 số cuối: 77,63,01,39,47,94,13,59,74,17,64,89,45,08,11,87,16,58
Giải đặc biệt
888177
Giải nhất
74163
Giải nhì
09801
Giải ba
29039 - 65147
Giải tư
51694 - 17913 - 23459 - 19174 - 75017 - 77564 - 97189
Giải năm
5245
Giải sáu
5008 - 8911 - 0987
Giải bẩy
716
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8
1 3 6 7

9
5 7
8 9
3 4
4 7
7 9
4

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 07 năm 2015

2 số cuối: 25,66,32,00,86,69,69,42,92,02,63,44,46,88,51,19,89,29
Giải đặc biệt
322725
Giải nhất
55966
Giải nhì
34332
Giải ba
93300 - 05486
Giải tư
69269 - 57269 - 93342 - 05592 - 55002 - 32963 - 53044
Giải năm
2346
Giải sáu
5788 - 0051 - 1719
Giải bẩy
089
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
9
5 9
2
2 4 6
1
3 6 9 9

6 8 9
2

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 07 năm 2015

2 số cuối: 49,55,27,73,15,08,59,53,07,99,31,32,69,93,68,93,24,73
Giải đặc biệt
864749
Giải nhất
24055
Giải nhì
32427
Giải ba
80073 - 47615
Giải tư
86808 - 13159 - 06353 - 37507 - 51099 - 41631 - 07932
Giải năm
2969
Giải sáu
4593 - 1468 - 3093
Giải bẩy
024
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
5
4 7
1 2
9
3 5 9
8 9
3 3

3 3 9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 07 năm 2015

2 số cuối: 09,84,71,23,93,75,18,44,29,76,52,26,23,24,17,83,84,00
Giải đặc biệt
127809
Giải nhất
59484
Giải nhì
91871
Giải ba
86723 - 56693
Giải tư
50575 - 65218 - 04444 - 69829 - 55576 - 97352 - 48326
Giải năm
6523
Giải sáu
2324 - 5517 - 8783
Giải bẩy
484
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
7 8
3 3 4 6 9

4
2

1 5 6
3 4 4
3

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 07 năm 2015

2 số cuối: 38,23,70,47,17,41,96,73,13,26,95,83,04,05,74,47,00,37
Giải đặc biệt
729338
Giải nhất
81823
Giải nhì
84870
Giải ba
76647 - 42717
Giải tư
30241 - 22796 - 34973 - 12713 - 86426 - 60795 - 52583
Giải năm
5604
Giải sáu
5105 - 7374 - 3647
Giải bẩy
600
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 5
3 7
3 6
7 8
1 7 7


0 3 4
3
5 6

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 06 năm 2015

2 số cuối: 20,57,97,31,68,08,93,24,63,50,17,89,07,68,81,35,25,97
Giải đặc biệt
822420
Giải nhất
65557
Giải nhì
85297
Giải ba
69331 - 69968
Giải tư
86208 - 84393 - 89224 - 31263 - 72450 - 15617 - 37489
Giải năm
2507
Giải sáu
6168 - 1981 - 8635
Giải bẩy
425
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
7
0 4 5
1 5

0 7
3 8 8

1 9
3 7 7

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 06 năm 2015

2 số cuối: 93,21,65,26,05,35,32,83,58,38,20,33,56,73,08,73,29,55
Giải đặc biệt
351793
Giải nhất
70121
Giải nhì
47265
Giải ba
03026 - 17005
Giải tư
98135 - 29732 - 44183 - 50858 - 92238 - 82020 - 56133
Giải năm
4256
Giải sáu
0473 - 6708 - 3973
Giải bẩy
129
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8

0 1 6 9
2 3 5 8

5 6 8
5
3 3
3
3

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 06 năm 2015

2 số cuối: 35,30,12,87,87,82,92,28,32,19,62,33,99,87,89,28,60,28
Giải đặc biệt
997635
Giải nhất
74530
Giải nhì
58412
Giải ba
26387 - 72787
Giải tư
92882 - 51892 - 52128 - 02632 - 75819 - 48662 - 98433
Giải năm
4599
Giải sáu
6187 - 1889 - 5628
Giải bẩy
060
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 9
8 8 8
0 2 3 5


0 2

2 7 7 7 9
2 9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 06 năm 2015

2 số cuối: 32,96,49,56,85,83,14,90,19,15,48,42,43,07,30,00,85,07
Giải đặc biệt
085332
Giải nhất
68096
Giải nhì
95549
Giải ba
11256 - 78385
Giải tư
08183 - 89014 - 01990 - 15319 - 79515 - 83048 - 19842
Giải năm
4443
Giải sáu
3907 - 1230 - 9400
Giải bẩy
385
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 7
4 5 9

0 2
2 3 8 9
6


3 5 5
0 6

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 05 năm 2015

2 số cuối: 59,18,99,37,67,88,43,80,66,21,83,67,31,95,14,48,61,54
Giải đặc biệt
749859
Giải nhất
03718
Giải nhì
59199
Giải ba
24637 - 07967
Giải tư
39588 - 82443 - 32580 - 70866 - 31821 - 14783 - 57267
Giải năm
8231
Giải sáu
1395 - 0314 - 2648
Giải bẩy
261
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 8
1
1 7
3 8
4 9
1 6 7 7

0 3 8
5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 05 năm 2015

2 số cuối: 36,49,28,99,57,07,30,37,69,32,61,19,95,66,54,81,84,86
Giải đặc biệt
560736
Giải nhất
97349
Giải nhì
18428
Giải ba
25999 - 04257
Giải tư
29007 - 91330 - 41137 - 83269 - 44432 - 77061 - 45819
Giải năm
2995
Giải sáu
7366 - 8754 - 4781
Giải bẩy
684
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
9
8
0 2 6 7
9
4 7
1 6 9

1 4 6
5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 05 năm 2015

2 số cuối: 09,69,36,88,78,60,47,09,64,12,83,48,51,59,77,35,40,88
Giải đặc biệt
836609
Giải nhất
46269
Giải nhì
50536
Giải ba
52588 - 47678
Giải tư
42060 - 20047 - 63009 - 39564 - 52012 - 17283 - 07048
Giải năm
5751
Giải sáu
9559 - 8777 - 5335
Giải bẩy
040
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9
2

5 6
0 7 8
1 9
0 4 9
7 8
3 8 8

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2015

2 số cuối: 46,81,30,97,58,87,32,88,05,88,45,33,24,99,58,17,20,06
Giải đặc biệt
569846
Giải nhất
70781
Giải nhì
48530
Giải ba
14197 - 30658
Giải tư
17987 - 04232 - 78388 - 89105 - 70488 - 12845 - 67833
Giải năm
1324
Giải sáu
0999 - 1758 - 4017
Giải bẩy
620
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6
7
0 4
0 2 3
5 6
8 8


1 7 8 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 04 năm 2015

2 số cuối: 60,26,89,46,92,68,30,98,27,28,45,63,62,91,56,41,76,85
Giải đặc biệt
773360
Giải nhất
44226
Giải nhì
30489
Giải ba
42246 - 65392
Giải tư
50768 - 33730 - 80398 - 04627 - 51228 - 79245 - 72363
Giải năm
4962
Giải sáu
1791 - 6656 - 6241
Giải bẩy
476
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


6 7 8
0
1 5 6
6
0 2 3 8
6
5 9
1 2 8

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 04 năm 2015

2 số cuối: 38,68,14,96,67,20,94,47,27,41,48,96,07,50,54,81,16,35
Giải đặc biệt
693438
Giải nhất
52768
Giải nhì
72014
Giải ba
60196 - 33867
Giải tư
76920 - 65994 - 24047 - 75927 - 73041 - 22548 - 36796
Giải năm
9607
Giải sáu
1650 - 8154 - 8981
Giải bẩy
816
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
4 6
0 7
5 8
1 7 8
0 4
7 8

1
4 6 6

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 04 năm 2015

2 số cuối: 68,12,41,66,13,42,11,07,99,56,68,84,73,10,42,81,83,13
Giải đặc biệt
807168
Giải nhất
00512
Giải nhì
24741
Giải ba
04066 - 62713
Giải tư
30442 - 98411 - 74707 - 03399 - 95156 - 92568 - 93184
Giải năm
0173
Giải sáu
2810 - 9742 - 2581
Giải bẩy
183
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 1 2 3 3


1 2 2
6
6 8 8
3
1 3 4
9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 04 năm 2015

2 số cuối: 17,00,11,01,48,83,91,23,81,77,41,63,70,58,55,34,75,82
Giải đặc biệt
411617
Giải nhất
05200
Giải nhì
17111
Giải ba
54201 - 59848
Giải tư
26283 - 37991 - 34923 - 73781 - 55677 - 68941 - 55863
Giải năm
7270
Giải sáu
7758 - 5855 - 7534
Giải bẩy
275
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
1 7
3
4
1 8
5 8
3
0 5 7
1 2 3
1

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 04 năm 2015

2 số cuối: 16,66,06,50,93,71,15,50,53,14,24,86,97,04,25,48,73,51
Giải đặc biệt
913316
Giải nhất
34366
Giải nhì
55106
Giải ba
43350 - 34093
Giải tư
55171 - 43515 - 72950 - 99853 - 41814 - 53224 - 07986
Giải năm
1297
Giải sáu
4204 - 1825 - 7048
Giải bẩy
873
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6
4 5 6
4 5

8
0 0 1 3
6
1 3
6
3 7

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 03 năm 2015

2 số cuối: 70,58,40,18,35,61,78,63,94,03,13,06,76,02,85,21,55,22
Giải đặc biệt
735370
Giải nhất
80658
Giải nhì
99140
Giải ba
54018 - 29335
Giải tư
35261 - 74278 - 77263 - 82094 - 68403 - 80313 - 05206
Giải năm
3776
Giải sáu
5002 - 6385 - 7821
Giải bẩy
055
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 6
3 8
1 2
5
0
5 8
1 3
0 6 8
5
4

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 03 năm 2015

2 số cuối: 82,54,92,47,05,97,16,84,96,34,03,12,57,63,71,38,91,48
Giải đặc biệt
744882
Giải nhất
18054
Giải nhì
41792
Giải ba
00647 - 01105
Giải tư
37797 - 07516 - 34284 - 21596 - 73034 - 93303 - 34112
Giải năm
6257
Giải sáu
5363 - 6471 - 7838
Giải bẩy
891
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
2 6

4 8
7 8
4 7
3
1
2 4
1 2 6 7

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 03 năm 2015

2 số cuối: 51,72,10,70,90,01,85,96,28,56,23,18,32,70,57,09,76,39
Giải đặc biệt
608051
Giải nhất
00972
Giải nhì
89910
Giải ba
98370 - 28090
Giải tư
49601 - 68285 - 72396 - 24828 - 04156 - 70823 - 16518
Giải năm
2932
Giải sáu
9370 - 8857 - 7209
Giải bẩy
976
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9
0 8
3 8
2 9

1 6 7

0 0 2 6
5
0 6

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 03 năm 2015

2 số cuối: 96,82,65,21,23,10,12,50,65,46,51,98,85,74,62,39,27,85
Giải đặc biệt
858096
Giải nhất
99682
Giải nhì
92065
Giải ba
04521 - 99423
Giải tư
56510 - 27512 - 67750 - 16365 - 41646 - 44551 - 00698
Giải năm
5685
Giải sáu
4474 - 2462 - 4539
Giải bẩy
027
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2
1 3 7
9
6
0 1
2 5 5
4
2 5 5
6 8

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 02 năm 2015

2 số cuối: 64,92,18,88,37,33,71,16,78,79,32,43,44,32,90,79,31,29
Giải đặc biệt
360964
Giải nhất
56392
Giải nhì
93218
Giải ba
51988 - 51837
Giải tư
39433 - 51471 - 57716 - 42478 - 65879 - 19032 - 93243
Giải năm
6844
Giải sáu
2332 - 6090 - 0879
Giải bẩy
631
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 8
9
1 2 2 3 7
3 4

4
1 8 9 9
8
0 2

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 02 năm 2015

2 số cuối: 43,35,69,72,46,10,32,42,29,35,52,60,02,84,59,43,97,47
Giải đặc biệt
081543
Giải nhất
20735
Giải nhì
55869
Giải ba
51572 - 89646
Giải tư
61810 - 83032 - 46942 - 51529 - 42735 - 14052 - 40660
Giải năm
1502
Giải sáu
1084 - 5859 - 6043
Giải bẩy
797
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0
9
2 5 5
2 3 3 6 7
2 9
0 9
2
4
7

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 02 năm 2015

2 số cuối: 57,34,48,34,27,82,91,05,36,01,79,87,40,50,70,06,98,24
Giải đặc biệt
951557
Giải nhất
28834
Giải nhì
13448
Giải ba
93434 - 14227
Giải tư
84782 - 15591 - 51705 - 67436 - 84201 - 71479 - 33487
Giải năm
7840
Giải sáu
1150 - 3170 - 5806
Giải bẩy
698
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 6

4 7
4 4 6
0 8
0 7

0 9
2 7
1 8