User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Online Support
giaosuthantai thantai88
Sổ kết quả xổ số Cà Mau
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Cà Mau.
Soạn tin SMS: DKQ CM gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 04 năm 2015

2 số cuối: 74,70,65,15,41,01,59,67,61,72,65,55,80,01,36,06,82,27
Giải đặc biệt
881874
Giải nhất
73170
Giải nhì
22565
Giải ba
51915 - 89741
Giải tư
25001 - 29659 - 82767 - 03261 - 31872 - 19565 - 87255
Giải năm
1080
Giải sáu
7201 - 0036 - 3506
Giải bẩy
782
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 6
5
7
6
1
5 9
1 5 5 7
0 2 4
0 2

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 04 năm 2015

2 số cuối: 46,58,65,51,98,50,34,60,05,35,98,16,73,61,75,94,61,37
Giải đặc biệt
445846
Giải nhất
75958
Giải nhì
52165
Giải ba
92851 - 76198
Giải tư
26550 - 81334 - 01860 - 91405 - 87535 - 48298 - 93616
Giải năm
6473
Giải sáu
6161 - 7675 - 7294
Giải bẩy
261
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
6

4 5 7
6
0 1 8
0 1 1 5
3 5

4 8 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 04 năm 2015

2 số cuối: 00,19,59,36,33,70,17,80,20,77,48,95,60,08,13,68,01,10
Giải đặc biệt
046300
Giải nhất
58119
Giải nhì
93859
Giải ba
76936 - 69033
Giải tư
11670 - 08317 - 36580 - 51820 - 22077 - 32348 - 03495
Giải năm
5160
Giải sáu
5908 - 8413 - 5968
Giải bẩy
501
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 8
0 3 7 9
0
3 6
8
9
0 8
0 7
0
5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 03 năm 2015

2 số cuối: 79,39,86,46,15,10,45,51,04,26,41,49,78,55,18,50,17,50
Giải đặc biệt
397179
Giải nhất
94539
Giải nhì
81986
Giải ba
06046 - 67715
Giải tư
86510 - 70945 - 66851 - 05204 - 65826 - 85541 - 83849
Giải năm
5078
Giải sáu
5855 - 0918 - 1950
Giải bẩy
417
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 5 7 8
6
9
1 5 6 9
0 0 1 5

8 9
6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 03 năm 2015

2 số cuối: 92,97,73,05,22,25,30,47,98,53,91,57,69,33,38,46,46,73
Giải đặc biệt
698292
Giải nhất
48697
Giải nhì
79173
Giải ba
61505 - 90322
Giải tư
13425 - 82830 - 39047 - 19898 - 96153 - 57691 - 99357
Giải năm
7369
Giải sáu
5333 - 6538 - 4046
Giải bẩy
146
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

2 5
0 3 8
6 6 7
3 7
9
3 3

1 2 7 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 03 năm 2015

2 số cuối: 28,12,87,76,47,41,12,93,13,09,51,11,16,61,62,90,03,25
Giải đặc biệt
142928
Giải nhất
51212
Giải nhì
90287
Giải ba
03376 - 65647
Giải tư
34241 - 64412 - 61193 - 70713 - 14509 - 26151 - 12011
Giải năm
8816
Giải sáu
6761 - 0262 - 1090
Giải bẩy
903
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
1 2 2 3 6
5 8

1 7
1
1 2
6
7
0 3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 03 năm 2015

2 số cuối: 96,51,54,70,90,60,36,44,04,60,57,76,45,07,68,46,56,32
Giải đặc biệt
285396
Giải nhất
93651
Giải nhì
73854
Giải ba
65170 - 79390
Giải tư
19960 - 61436 - 33144 - 61504 - 72660 - 63257 - 85376
Giải năm
6445
Giải sáu
2407 - 9068 - 2446
Giải bẩy
356
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7


2 6
4 5 6
1 4 6 7
0 0 8
0 6

0 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 03 năm 2015

2 số cuối: 88,02,69,52,81,11,41,96,91,87,51,61,23,38,93,22,88,27
Giải đặc biệt
449188
Giải nhất
01102
Giải nhì
24269
Giải ba
94152 - 14481
Giải tư
18111 - 76141 - 58496 - 68791 - 21887 - 76451 - 12561
Giải năm
9523
Giải sáu
9938 - 5493 - 8322
Giải bẩy
888
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1
2 3 7
8
1
1 2
1 9

1 7 8 8
1 3 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 02 năm 2015

2 số cuối: 59,35,53,73,97,55,06,02,52,04,83,87,62,11,52,36,89,13
Giải đặc biệt
874459
Giải nhất
39335
Giải nhì
87153
Giải ba
27473 - 52897
Giải tư
51755 - 41506 - 04002 - 53752 - 69704 - 83183 - 64087
Giải năm
0162
Giải sáu
7611 - 0052 - 3336
Giải bẩy
289
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 6
1 3

5 6

2 2 3 5 9
2
3
3 7 9
7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 02 năm 2015

2 số cuối: 43,33,89,78,53,96,60,26,54,29,68,30,74,85,17,71,40,84
Giải đặc biệt
422043
Giải nhất
97133
Giải nhì
48789
Giải ba
14578 - 31453
Giải tư
95596 - 77560 - 39526 - 58654 - 56329 - 72768 - 04830
Giải năm
3674
Giải sáu
7785 - 1117 - 9771
Giải bẩy
940
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
6 9
0 3
0 3
3 4
0 8
1 4 8
4 5 9
6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 02 năm 2015

2 số cuối: 22,97,05,35,91,23,54,57,58,71,31,27,45,05,31,05,99,06
Giải đặc biệt
005522
Giải nhất
97197
Giải nhì
62805
Giải ba
34635 - 07591
Giải tư
79623 - 21454 - 81357 - 05058 - 56871 - 29231 - 70227
Giải năm
8845
Giải sáu
2505 - 2731 - 7405
Giải bẩy
999
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5 5 6

2 3 7
1 1 5
5
4 7 8

1

1 7 9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 02 năm 2015

2 số cuối: 21,61,52,84,97,25,01,18,59,72,81,09,92,22,42,61,88,43
Giải đặc biệt
505321
Giải nhất
08161
Giải nhì
86852
Giải ba
44184 - 87397
Giải tư
70925 - 35301 - 60218 - 52759 - 18472 - 23081 - 62409
Giải năm
7192
Giải sáu
4722 - 6142 - 4261
Giải bẩy
588
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9
8
1 2 5

2 3
2 9
1 1
2
1 4 8
2 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 01 năm 2015

2 số cuối: 73,46,41,93,00,55,75,87,64,20,74,18,68,82,58,65,22,55
Giải đặc biệt
550773
Giải nhất
93546
Giải nhì
49841
Giải ba
51893 - 34200
Giải tư
26455 - 95275 - 15987 - 38364 - 54920 - 89774 - 01618
Giải năm
9368
Giải sáu
4882 - 8758 - 4065
Giải bẩy
022
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
8
0 2

1 6
5 5 8
4 5 8
3 4 5
2 7
3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 01 năm 2015

2 số cuối: 73,86,77,47,46,37,36,53,02,73,38,92,40,15,83,72,75,72
Giải đặc biệt
305673
Giải nhất
92186
Giải nhì
01777
Giải ba
64147 - 99946
Giải tư
95037 - 39536 - 28153 - 68102 - 77773 - 64238 - 51292
Giải năm
9940
Giải sáu
0915 - 2583 - 5972
Giải bẩy
775
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
5

6 7 8
0 6 7
3

2 2 3 3 5 7
3 6
2

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 01 năm 2015

2 số cuối: 50,05,29,79,16,46,94,05,67,86,83,21,63,16,59,11,29,16
Giải đặc biệt
367450
Giải nhất
73505
Giải nhì
29529
Giải ba
80479 - 76316
Giải tư
12246 - 40494 - 62105 - 24667 - 25686 - 16683 - 71521
Giải năm
9563
Giải sáu
6816 - 4959 - 4411
Giải bẩy
529
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5
1 6 6 6
1 9 9

6
0 9
3 7
9
3 6
4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 01 năm 2015

2 số cuối: 60,41,27,97,23,25,07,63,31,16,84,87,27,72,67,88,83,74
Giải đặc biệt
720360
Giải nhất
46641
Giải nhì
49227
Giải ba
87697 - 95623
Giải tư
93025 - 93707 - 96663 - 74231 - 16416 - 93084 - 54487
Giải năm
7927
Giải sáu
7372 - 4367 - 4388
Giải bẩy
183
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
6
3 5 7 7
1
1

0 3 7
2 4
3 4 7 8
7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 41,53,75,87,54,54,67,13,39,99,38,70,88,85,90,59,84,06
Giải đặc biệt
099541
Giải nhất
39053
Giải nhì
61375
Giải ba
84087 - 79454
Giải tư
34354 - 55967 - 90413 - 40139 - 17099 - 77138 - 12070
Giải năm
8388
Giải sáu
5785 - 8190 - 7659
Giải bẩy
084
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
3

8 9
1
3 4 4 9
7
0 5
4 5 7 8
0 9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 72,88,25,49,24,53,56,85,33,51,90,64,65,93,92,40,47,91
Giải đặc biệt
759572
Giải nhất
50288
Giải nhì
46825
Giải ba
63249 - 68924
Giải tư
06453 - 05556 - 79285 - 63233 - 33451 - 27790 - 55664
Giải năm
4465
Giải sáu
8593 - 9692 - 1240
Giải bẩy
147
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


4 5
3
0 7 9
1 3 6
4 5
2
5 8
0 1 2 3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 69,28,37,00,05,08,87,00,74,69,82,45,16,24,54,91,94,45
Giải đặc biệt
129669
Giải nhất
53728
Giải nhì
75237
Giải ba
70600 - 88405
Giải tư
79208 - 80087 - 08400 - 29274 - 05169 - 99482 - 53045
Giải năm
6816
Giải sáu
4024 - 8354 - 0791
Giải bẩy
894
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 5 8
6
4 8
7
5 5
4
9 9
4
2 7
1 4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 40,34,70,87,86,48,61,72,59,21,49,80,58,47,50,43,58,35
Giải đặc biệt
825640
Giải nhất
99734
Giải nhì
40270
Giải ba
81487 - 13886
Giải tư
36548 - 51961 - 59572 - 23459 - 23721 - 09049 - 49180
Giải năm
8358
Giải sáu
2847 - 4350 - 8843
Giải bẩy
758
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


1
4 5
0 3 7 8 9
0 8 8 9
1
0 2
0 6 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 26,58,30,46,73,02,56,85,36,20,38,08,43,57,26,08,74,49
Giải đặc biệt
539926
Giải nhất
50758
Giải nhì
34930
Giải ba
36846 - 43973
Giải tư
46702 - 36056 - 49685 - 21436 - 92520 - 01038 - 33908
Giải năm
3243
Giải sáu
5157 - 4026 - 3908
Giải bẩy
174
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8 8

0 6 6
0 6 8
3 6 9
6 7 8

3 4
5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 27,33,11,43,83,50,65,13,22,80,16,19,85,63,42,28,72,55
Giải đặc biệt
894227
Giải nhất
89233
Giải nhì
06611
Giải ba
50343 - 89583
Giải tư
33950 - 59565 - 93413 - 89922 - 60980 - 15116 - 29719
Giải năm
9385
Giải sáu
4863 - 4342 - 0228
Giải bẩy
572
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 3 6 9
2 7 8
3
2 3
0 5
3 5
2
0 3 5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 63,42,38,61,71,17,01,37,15,36,66,35,50,23,07,65,73,51
Giải đặc biệt
905763
Giải nhất
47542
Giải nhì
97438
Giải ba
31761 - 79471
Giải tư
05317 - 94401 - 12837 - 48215 - 46336 - 38066 - 93935
Giải năm
4850
Giải sáu
6023 - 2407 - 4065
Giải bẩy
373
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
5 7
3
5 6 7 8
2
0 1
1 3 5 6
1 3


Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 60,90,87,54,97,04,71,82,79,35,11,39,00,19,55,91,37,89
Giải đặc biệt
591060
Giải nhất
17590
Giải nhì
35387
Giải ba
40354 - 19597
Giải tư
87204 - 55571 - 58282 - 52979 - 65235 - 73411 - 74239
Giải năm
9800
Giải sáu
0819 - 8555 - 3191
Giải bẩy
337
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
1 9

5 7 9

4 5
0
1 9
2 7 9
0 1 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 32,81,39,52,02,88,65,98,49,64,81,82,29,08,22,24,69,74
Giải đặc biệt
264632
Giải nhất
31681
Giải nhì
57739
Giải ba
19952 - 00502
Giải tư
19488 - 20165 - 84998 - 45149 - 97864 - 10181 - 48382
Giải năm
9929
Giải sáu
4608 - 9622 - 9824
Giải bẩy
269
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8

2 4 9
2 9
9
2
4 5 9
4
1 1 2 8
8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 39,28,39,64,14,40,40,96,65,39,21,46,96,02,47,44,33,88
Giải đặc biệt
268739
Giải nhất
90428
Giải nhì
88839
Giải ba
07564 - 93114
Giải tư
69440 - 83340 - 90296 - 03065 - 15739 - 19221 - 28446
Giải năm
6896
Giải sáu
8702 - 0347 - 0244
Giải bẩy
733
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
4
1 8
3 9 9 9
0 0 4 6 7

4 5

8
6 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 74,75,67,87,69,21,36,19,90,38,69,89,25,84,03,61,97,17
Giải đặc biệt
481674
Giải nhất
26675
Giải nhì
73067
Giải ba
05287 - 71069
Giải tư
77021 - 11236 - 79319 - 95590 - 44438 - 44669 - 30989
Giải năm
7325
Giải sáu
2184 - 8903 - 0961
Giải bẩy
697
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
7 9
1 5
6 8


1 7 9 9
4 5
4 7 9
0 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 72,29,23,78,56,10,73,59,86,05,97,28,08,15,21,71,64,19
Giải đặc biệt
955872
Giải nhất
05329
Giải nhì
81423
Giải ba
80578 - 46056
Giải tư
61710 - 96773 - 97459 - 22586 - 93105 - 61597 - 46728
Giải năm
3608
Giải sáu
1115 - 3021 - 5071
Giải bẩy
864
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
0 5 9
1 3 8 9


6 9
4
1 2 3 8
6
7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 70,68,09,14,41,72,50,83,56,28,42,08,24,27,68,13,13,98
Giải đặc biệt
858170
Giải nhất
69668
Giải nhì
83909
Giải ba
35914 - 41741
Giải tư
68172 - 47450 - 17183 - 62256 - 75928 - 06942 - 06408
Giải năm
6924
Giải sáu
8727 - 9068 - 3213
Giải bẩy
413
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
3 3 4
4 7 8

1 2
0 6
8 8
0 2
3
8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 72,80,37,47,92,63,05,04,75,95,27,59,45,20,45,95,85,60
Giải đặc biệt
837972
Giải nhất
02980
Giải nhì
16837
Giải ba
78747 - 24892
Giải tư
91163 - 82105 - 90904 - 25075 - 79295 - 01027 - 41059
Giải năm
9945
Giải sáu
1220 - 4945 - 3695
Giải bẩy
185
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5

0 7
7
5 5 7
9
0 3
2 5
0 5
2 5 5