User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Online Support
giaosuthantai thantai88
Sổ kết quả xổ số Đồng Nai
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đồng Nai.
Soạn tin SMS: DKQ DN gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 02 năm 2015

2 số cuối: 42,60,04,33,07,25,92,14,47,23,10,56,53,29,60,76,92,75
Giải đặc biệt
582942
Giải nhất
00460
Giải nhì
22104
Giải ba
10733 - 36507
Giải tư
92825 - 68992 - 40614 - 25047 - 11923 - 48810 - 94456
Giải năm
3053
Giải sáu
0029 - 2960 - 4776
Giải bẩy
792
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
0 4
3 5 9
3
2 7
3 6
0 0
5 6

2 2

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 02 năm 2015

2 số cuối: 04,45,35,80,28,00,63,21,02,89,00,61,31,67,50,33,80,53
Giải đặc biệt
576204
Giải nhất
72045
Giải nhì
37735
Giải ba
24680 - 69828
Giải tư
89200 - 33263 - 40921 - 98102 - 64089 - 06400 - 77861
Giải năm
1631
Giải sáu
2467 - 7750 - 4333
Giải bẩy
180
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 2 4

1 8
1 3 5
5
0 3
1 3 7

0 0 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 02 năm 2015

2 số cuối: 19,67,28,33,28,60,73,90,02,84,07,14,15,97,18,72,68,26
Giải đặc biệt
513419
Giải nhất
70467
Giải nhì
52028
Giải ba
89833 - 83028
Giải tư
27660 - 23873 - 34190 - 50102 - 07084 - 15307 - 14814
Giải năm
6615
Giải sáu
8397 - 4618 - 4472
Giải bẩy
568
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7
4 5 8 9
6 8 8
3


0 7 8
2 3
4
0 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 02 năm 2015

2 số cuối: 35,84,98,54,46,28,22,15,65,83,55,95,50,32,34,43,38,42
Giải đặc biệt
779235
Giải nhất
72684
Giải nhì
34998
Giải ba
85654 - 21646
Giải tư
35928 - 89622 - 00515 - 73765 - 59183 - 82455 - 32595
Giải năm
1850
Giải sáu
9432 - 2134 - 2643
Giải bẩy
838
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
2 8
2 4 5 8
2 3 6
0 4 5
5

3 4
5 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 01 năm 2015

2 số cuối: 52,17,15,54,42,18,42,06,55,82,54,18,77,15,45,68,96,76
Giải đặc biệt
053452
Giải nhất
28717
Giải nhì
67615
Giải ba
96754 - 89342
Giải tư
81418 - 08242 - 98406 - 76455 - 82382 - 62054 - 14318
Giải năm
6877
Giải sáu
5315 - 8845 - 3868
Giải bẩy
396
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
5 5 7 8 8


2 2 5
2 4 4 5
8
6 7
2
6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 01 năm 2015

2 số cuối: 98,77,08,86,39,32,76,29,98,32,38,51,73,03,96,38,81,23
Giải đặc biệt
659098
Giải nhất
14277
Giải nhì
57308
Giải ba
79686 - 75139
Giải tư
98732 - 37276 - 48629 - 64398 - 37432 - 31938 - 84051
Giải năm
2973
Giải sáu
4803 - 9796 - 1338
Giải bẩy
881
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8

3 9
2 2 8 8 9

1

3 6 7
1 6
6 8 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2015

2 số cuối: 52,61,78,55,81,30,14,19,42,31,98,63,51,63,73,30,46,94
Giải đặc biệt
968252
Giải nhất
83661
Giải nhì
87978
Giải ba
04955 - 04881
Giải tư
01130 - 53614 - 60419 - 95142 - 70531 - 03398 - 77663
Giải năm
5951
Giải sáu
5263 - 7073 - 4030
Giải bẩy
146
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 9

0 0 1
2 6
1 2 5
1 3 3
3 8
1
4 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 01 năm 2015

2 số cuối: 65,87,96,03,58,72,72,48,72,61,37,20,04,30,47,33,75,84
Giải đặc biệt
348665
Giải nhất
04487
Giải nhì
23596
Giải ba
04403 - 66058
Giải tư
24072 - 57072 - 95548 - 37972 - 35861 - 10137 - 62420
Giải năm
0204
Giải sáu
5030 - 5747 - 8133
Giải bẩy
375
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4

0
0 3 7
7 8
8
1 5
2 2 2 5
4 7
6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 39,99,45,06,28,87,66,56,88,87,02,72,50,93,48,23,41,79
Giải đặc biệt
130539
Giải nhất
22399
Giải nhì
14045
Giải ba
02906 - 03028
Giải tư
08787 - 56666 - 49756 - 93388 - 80787 - 84702 - 30372
Giải năm
6550
Giải sáu
9093 - 6048 - 8123
Giải bẩy
941
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6

3 8
9
1 5 8
0 6
6
2 9
7 7 8
3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 21,46,57,82,74,96,89,36,76,73,58,05,20,38,96,88,71,51
Giải đặc biệt
859821
Giải nhất
22146
Giải nhì
24757
Giải ba
50282 - 31374
Giải tư
91496 - 81989 - 92536 - 78376 - 19073 - 39958 - 77805
Giải năm
0720
Giải sáu
2938 - 0196 - 0488
Giải bẩy
271
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

0 1
6 8
6
1 7 8

1 3 4 6
2 8 9
6 6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 22,24,68,02,92,98,61,80,06,71,67,07,91,92,36,58,38,24
Giải đặc biệt
461522
Giải nhất
42724
Giải nhì
51168
Giải ba
55302 - 54292
Giải tư
98498 - 27461 - 67880 - 49206 - 47471 - 82667 - 07507
Giải năm
4891
Giải sáu
5192 - 6436 - 7658
Giải bẩy
338
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 7

2 4 4
6 8

8
1 7 8
1
0
1 2 2 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 36,89,65,63,81,78,03,55,57,38,51,77,43,57,69,08,70,68
Giải đặc biệt
269736
Giải nhất
00289
Giải nhì
31565
Giải ba
53463 - 31981
Giải tư
06478 - 70203 - 34555 - 42257 - 45138 - 05051 - 39677
Giải năm
4343
Giải sáu
2357 - 2169 - 1208
Giải bẩy
270
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8


6 8
3
1 5 7 7
3 5 8 9
0 7 8
1 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 93,80,87,40,66,22,40,35,22,02,23,20,21,55,90,98,81,62
Giải đặc biệt
463593
Giải nhất
23880
Giải nhì
12987
Giải ba
30740 - 61066
Giải tư
87922 - 77540 - 28235 - 83022 - 71502 - 55923 - 43820
Giải năm
0321
Giải sáu
8655 - 1490 - 1598
Giải bẩy
781
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2

0 1 2 2 3
5
0 0
5
2 6

0 1 7
0 3 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 77,68,29,62,73,52,87,40,89,38,16,06,82,59,11,23,51,06
Giải đặc biệt
858577
Giải nhất
93368
Giải nhì
01929
Giải ba
52862 - 52473
Giải tư
36952 - 25587 - 84440 - 16289 - 40238 - 09516 - 10406
Giải năm
1382
Giải sáu
7359 - 5111 - 6523
Giải bẩy
851
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6
1 6
3 9
8
0
1 2 9
2 8
3 7
2 7 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 81,89,23,52,42,67,15,40,31,11,69,19,90,53,34,96,42,77
Giải đặc biệt
018281
Giải nhất
29289
Giải nhì
24823
Giải ba
05752 - 66342
Giải tư
69867 - 32915 - 18640 - 04031 - 66011 - 81069 - 49119
Giải năm
3390
Giải sáu
8853 - 2534 - 9596
Giải bẩy
342
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 5 9
3
1 4
0 2 2
2 3
7 9
7
1 9
0 6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 77,83,84,01,84,90,43,38,67,55,25,25,57,65,72,06,75,75
Giải đặc biệt
478177
Giải nhất
03683
Giải nhì
80184
Giải ba
50501 - 97184
Giải tư
44390 - 35143 - 40838 - 40567 - 61555 - 54525 - 59425
Giải năm
5757
Giải sáu
0865 - 0072 - 0506
Giải bẩy
475
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6

5 5
8
3
5 7
5 7
2 5 5 7
3 4 4
0

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 80,97,52,19,33,75,03,36,93,68,44,90,76,65,65,91,87,33
Giải đặc biệt
952080
Giải nhất
19697
Giải nhì
22552
Giải ba
06419 - 98933
Giải tư
13675 - 42703 - 39936 - 78293 - 00268 - 38744 - 12190
Giải năm
0476
Giải sáu
5665 - 7065 - 7691
Giải bẩy
587
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
9

3 3 6
4
2
5 5 8
5 6
0 7
0 1 3 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 76,52,02,25,37,25,19,70,71,14,13,65,25,87,36,93,42,46
Giải đặc biệt
702076
Giải nhất
72752
Giải nhì
49502
Giải ba
76225 - 37137
Giải tư
81025 - 92319 - 78270 - 63371 - 59614 - 09113 - 08165
Giải năm
3725
Giải sáu
4087 - 4636 - 2093
Giải bẩy
042
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
3 4 9
5 5 5
6 7
2 6
2
5
0 1 6
7
3

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 88,36,68,34,22,72,58,32,07,55,18,11,75,05,32,17,71,44
Giải đặc biệt
495988
Giải nhất
53936
Giải nhì
19368
Giải ba
94734 - 87122
Giải tư
22472 - 91158 - 81232 - 19607 - 44555 - 92918 - 34311
Giải năm
7675
Giải sáu
6005 - 8532 - 8817
Giải bẩy
171
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
1 7 8
2
2 2 4 6
4
5 8
8
1 2 5
8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 07,76,61,15,40,16,43,86,93,00,70,43,27,74,10,48,00,36
Giải đặc biệt
168607
Giải nhất
27276
Giải nhì
29361
Giải ba
64915 - 66540
Giải tư
96216 - 91343 - 29986 - 20193 - 48000 - 47070 - 19643
Giải năm
2327
Giải sáu
9174 - 6010 - 6748
Giải bẩy
500
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 7
0 5 6
7
6
0 3 3 8

1
0 4 6
6
3

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 92,48,50,07,97,71,73,81,60,13,66,71,44,63,96,66,38,30
Giải đặc biệt
010192
Giải nhất
49848
Giải nhì
20850
Giải ba
02707 - 88197
Giải tư
69271 - 49473 - 90181 - 80160 - 69613 - 95066 - 36371
Giải năm
5144
Giải sáu
3463 - 9796 - 0066
Giải bẩy
838
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
3

0 8
4 8
0
0 3 6 6
1 1 3
1
2 6 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 86,11,00,93,54,34,42,27,63,95,00,72,79,82,63,51,47,67
Giải đặc biệt
585886
Giải nhất
37711
Giải nhì
19800
Giải ba
18993 - 49754
Giải tư
21734 - 46242 - 79827 - 34663 - 43495 - 03200 - 94272
Giải năm
3579
Giải sáu
6082 - 8463 - 2651
Giải bẩy
047
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
1
7
4
2 7
1 4
3 3 7
2 9
2 6
3 5

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 37,46,91,13,45,40,36,91,00,09,52,89,26,28,07,38,83,52
Giải đặc biệt
843337
Giải nhất
22146
Giải nhì
38491
Giải ba
92913 - 62445
Giải tư
15740 - 19536 - 86791 - 64900 - 97109 - 69952 - 08089
Giải năm
2526
Giải sáu
1028 - 3207 - 0938
Giải bẩy
883
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 9
3
6 8
6 7 8
0 5 6
2 2


3 9
1 1

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 55,67,78,80,67,38,92,56,47,44,20,58,70,15,30,32,21,44
Giải đặc biệt
567055
Giải nhất
38167
Giải nhì
08878
Giải ba
82380 - 22967
Giải tư
88338 - 54592 - 72956 - 00547 - 41644 - 87820 - 22858
Giải năm
5970
Giải sáu
4415 - 6930 - 8632
Giải bẩy
121
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
0 1
0 2 8
4 4 7
5 6 8
7 7
0 8
0
2

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 47,21,88,67,28,01,29,69,98,55,93,44,23,62,85,34,52,71
Giải đặc biệt
023647
Giải nhất
62321
Giải nhì
18588
Giải ba
61467 - 64928
Giải tư
05301 - 28629 - 66169 - 70198 - 49355 - 23193 - 06644
Giải năm
8023
Giải sáu
6262 - 1885 - 9034
Giải bẩy
852
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

1 3 8 9
4
4 7
2 5
2 7 9
1
5 8
3 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 13,05,67,18,70,86,66,68,28,32,31,63,68,68,13,16,89,88
Giải đặc biệt
119813
Giải nhất
51705
Giải nhì
11067
Giải ba
77018 - 85070
Giải tư
83786 - 74466 - 88168 - 61828 - 14732 - 02831 - 13963
Giải năm
5668
Giải sáu
8168 - 8013 - 4616
Giải bẩy
989
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3 3 6 8
8
1 2


3 6 7 8 8 8
0
6 8 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 63,40,24,05,61,31,85,74,12,81,62,14,96,51,96,97,40,91
Giải đặc biệt
036863
Giải nhất
02340
Giải nhì
02024
Giải ba
92005 - 49161
Giải tư
56231 - 59085 - 30574 - 05712 - 46081 - 90062 - 54014
Giải năm
8796
Giải sáu
0451 - 6896 - 7697
Giải bẩy
140
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
2 4
4
1
0 0
1
1 2 3
4
1 5
1 6 6 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 48,78,26,44,97,04,90,61,14,42,84,54,06,89,37,28,47,71
Giải đặc biệt
199048
Giải nhất
73278
Giải nhì
92526
Giải ba
73844 - 82597
Giải tư
37304 - 56790 - 26061 - 94014 - 41442 - 55284 - 46554
Giải năm
7106
Giải sáu
0889 - 7237 - 2828
Giải bẩy
147
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6
4
6 8
7
2 4 7 8
4
1
1 8
4 9
0 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 73,80,48,56,90,37,68,69,96,68,25,95,73,84,34,33,88,67
Giải đặc biệt
234173
Giải nhất
75780
Giải nhì
40148
Giải ba
49756 - 63990
Giải tư
99837 - 47168 - 50269 - 81696 - 36068 - 82725 - 93695
Giải năm
2973
Giải sáu
0284 - 4634 - 1833
Giải bẩy
588
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


5
3 4 7
8
6
7 8 8 9
3 3
0 4 8
0 5 6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 21,35,30,52,10,78,78,54,61,00,98,61,77,42,04,16,63,13
Giải đặc biệt
680721
Giải nhất
57535
Giải nhì
33530
Giải ba
17852 - 81510
Giải tư
53678 - 39878 - 81354 - 12761 - 60500 - 00498 - 92561
Giải năm
1877
Giải sáu
5142 - 2604 - 8916
Giải bẩy
163
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
0 3 6
1
0 5
2
2 4
1 1 3
7 8 8

8