User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Online Support
giaosuthantai thantai88
Sổ kết quả xổ số Đồng Nai
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đồng Nai.
Soạn tin SMS: DKQ DN gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 22,24,68,02,92,98,61,80,06,71,67,07,91,92,36,58,38,24
Giải đặc biệt
461522
Giải nhất
42724
Giải nhì
51168
Giải ba
55302 - 54292
Giải tư
98498 - 27461 - 67880 - 49206 - 47471 - 82667 - 07507
Giải năm
4891
Giải sáu
5192 - 6436 - 7658
Giải bẩy
338
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 7

2 4 4
6 8

8
1 7 8
1
0
1 2 2 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 36,89,65,63,81,78,03,55,57,38,51,77,43,57,69,08,70,68
Giải đặc biệt
269736
Giải nhất
00289
Giải nhì
31565
Giải ba
53463 - 31981
Giải tư
06478 - 70203 - 34555 - 42257 - 45138 - 05051 - 39677
Giải năm
4343
Giải sáu
2357 - 2169 - 1208
Giải bẩy
270
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8


6 8
3
1 5 7 7
3 5 8 9
0 7 8
1 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 93,80,87,40,66,22,40,35,22,02,23,20,21,55,90,98,81,62
Giải đặc biệt
463593
Giải nhất
23880
Giải nhì
12987
Giải ba
30740 - 61066
Giải tư
87922 - 77540 - 28235 - 83022 - 71502 - 55923 - 43820
Giải năm
0321
Giải sáu
8655 - 1490 - 1598
Giải bẩy
781
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2

0 1 2 2 3
5
0 0
5
2 6

0 1 7
0 3 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 77,68,29,62,73,52,87,40,89,38,16,06,82,59,11,23,51,06
Giải đặc biệt
858577
Giải nhất
93368
Giải nhì
01929
Giải ba
52862 - 52473
Giải tư
36952 - 25587 - 84440 - 16289 - 40238 - 09516 - 10406
Giải năm
1382
Giải sáu
7359 - 5111 - 6523
Giải bẩy
851
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6
1 6
3 9
8
0
1 2 9
2 8
3 7
2 7 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 81,89,23,52,42,67,15,40,31,11,69,19,90,53,34,96,42,77
Giải đặc biệt
018281
Giải nhất
29289
Giải nhì
24823
Giải ba
05752 - 66342
Giải tư
69867 - 32915 - 18640 - 04031 - 66011 - 81069 - 49119
Giải năm
3390
Giải sáu
8853 - 2534 - 9596
Giải bẩy
342
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 5 9
3
1 4
0 2 2
2 3
7 9
7
1 9
0 6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 77,83,84,01,84,90,43,38,67,55,25,25,57,65,72,06,75,75
Giải đặc biệt
478177
Giải nhất
03683
Giải nhì
80184
Giải ba
50501 - 97184
Giải tư
44390 - 35143 - 40838 - 40567 - 61555 - 54525 - 59425
Giải năm
5757
Giải sáu
0865 - 0072 - 0506
Giải bẩy
475
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6

5 5
8
3
5 7
5 7
2 5 5 7
3 4 4
0

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 80,97,52,19,33,75,03,36,93,68,44,90,76,65,65,91,87,33
Giải đặc biệt
952080
Giải nhất
19697
Giải nhì
22552
Giải ba
06419 - 98933
Giải tư
13675 - 42703 - 39936 - 78293 - 00268 - 38744 - 12190
Giải năm
0476
Giải sáu
5665 - 7065 - 7691
Giải bẩy
587
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
9

3 3 6
4
2
5 5 8
5 6
0 7
0 1 3 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 76,52,02,25,37,25,19,70,71,14,13,65,25,87,36,93,42,46
Giải đặc biệt
702076
Giải nhất
72752
Giải nhì
49502
Giải ba
76225 - 37137
Giải tư
81025 - 92319 - 78270 - 63371 - 59614 - 09113 - 08165
Giải năm
3725
Giải sáu
4087 - 4636 - 2093
Giải bẩy
042
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
3 4 9
5 5 5
6 7
2 6
2
5
0 1 6
7
3

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 88,36,68,34,22,72,58,32,07,55,18,11,75,05,32,17,71,44
Giải đặc biệt
495988
Giải nhất
53936
Giải nhì
19368
Giải ba
94734 - 87122
Giải tư
22472 - 91158 - 81232 - 19607 - 44555 - 92918 - 34311
Giải năm
7675
Giải sáu
6005 - 8532 - 8817
Giải bẩy
171
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
1 7 8
2
2 2 4 6
4
5 8
8
1 2 5
8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 07,76,61,15,40,16,43,86,93,00,70,43,27,74,10,48,00,36
Giải đặc biệt
168607
Giải nhất
27276
Giải nhì
29361
Giải ba
64915 - 66540
Giải tư
96216 - 91343 - 29986 - 20193 - 48000 - 47070 - 19643
Giải năm
2327
Giải sáu
9174 - 6010 - 6748
Giải bẩy
500
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 7
0 5 6
7
6
0 3 3 8

1
0 4 6
6
3

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 92,48,50,07,97,71,73,81,60,13,66,71,44,63,96,66,38,30
Giải đặc biệt
010192
Giải nhất
49848
Giải nhì
20850
Giải ba
02707 - 88197
Giải tư
69271 - 49473 - 90181 - 80160 - 69613 - 95066 - 36371
Giải năm
5144
Giải sáu
3463 - 9796 - 0066
Giải bẩy
838
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
3

0 8
4 8
0
0 3 6 6
1 1 3
1
2 6 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 86,11,00,93,54,34,42,27,63,95,00,72,79,82,63,51,47,67
Giải đặc biệt
585886
Giải nhất
37711
Giải nhì
19800
Giải ba
18993 - 49754
Giải tư
21734 - 46242 - 79827 - 34663 - 43495 - 03200 - 94272
Giải năm
3579
Giải sáu
6082 - 8463 - 2651
Giải bẩy
047
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
1
7
4
2 7
1 4
3 3 7
2 9
2 6
3 5

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 37,46,91,13,45,40,36,91,00,09,52,89,26,28,07,38,83,52
Giải đặc biệt
843337
Giải nhất
22146
Giải nhì
38491
Giải ba
92913 - 62445
Giải tư
15740 - 19536 - 86791 - 64900 - 97109 - 69952 - 08089
Giải năm
2526
Giải sáu
1028 - 3207 - 0938
Giải bẩy
883
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 9
3
6 8
6 7 8
0 5 6
2 2


3 9
1 1

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 55,67,78,80,67,38,92,56,47,44,20,58,70,15,30,32,21,44
Giải đặc biệt
567055
Giải nhất
38167
Giải nhì
08878
Giải ba
82380 - 22967
Giải tư
88338 - 54592 - 72956 - 00547 - 41644 - 87820 - 22858
Giải năm
5970
Giải sáu
4415 - 6930 - 8632
Giải bẩy
121
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
0 1
0 2 8
4 4 7
5 6 8
7 7
0 8
0
2

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 47,21,88,67,28,01,29,69,98,55,93,44,23,62,85,34,52,71
Giải đặc biệt
023647
Giải nhất
62321
Giải nhì
18588
Giải ba
61467 - 64928
Giải tư
05301 - 28629 - 66169 - 70198 - 49355 - 23193 - 06644
Giải năm
8023
Giải sáu
6262 - 1885 - 9034
Giải bẩy
852
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

1 3 8 9
4
4 7
2 5
2 7 9
1
5 8
3 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 13,05,67,18,70,86,66,68,28,32,31,63,68,68,13,16,89,88
Giải đặc biệt
119813
Giải nhất
51705
Giải nhì
11067
Giải ba
77018 - 85070
Giải tư
83786 - 74466 - 88168 - 61828 - 14732 - 02831 - 13963
Giải năm
5668
Giải sáu
8168 - 8013 - 4616
Giải bẩy
989
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3 3 6 8
8
1 2


3 6 7 8 8 8
0
6 8 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 63,40,24,05,61,31,85,74,12,81,62,14,96,51,96,97,40,91
Giải đặc biệt
036863
Giải nhất
02340
Giải nhì
02024
Giải ba
92005 - 49161
Giải tư
56231 - 59085 - 30574 - 05712 - 46081 - 90062 - 54014
Giải năm
8796
Giải sáu
0451 - 6896 - 7697
Giải bẩy
140
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
2 4
4
1
0 0
1
1 2 3
4
1 5
1 6 6 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 48,78,26,44,97,04,90,61,14,42,84,54,06,89,37,28,47,71
Giải đặc biệt
199048
Giải nhất
73278
Giải nhì
92526
Giải ba
73844 - 82597
Giải tư
37304 - 56790 - 26061 - 94014 - 41442 - 55284 - 46554
Giải năm
7106
Giải sáu
0889 - 7237 - 2828
Giải bẩy
147
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6
4
6 8
7
2 4 7 8
4
1
1 8
4 9
0 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 73,80,48,56,90,37,68,69,96,68,25,95,73,84,34,33,88,67
Giải đặc biệt
234173
Giải nhất
75780
Giải nhì
40148
Giải ba
49756 - 63990
Giải tư
99837 - 47168 - 50269 - 81696 - 36068 - 82725 - 93695
Giải năm
2973
Giải sáu
0284 - 4634 - 1833
Giải bẩy
588
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


5
3 4 7
8
6
7 8 8 9
3 3
0 4 8
0 5 6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 21,35,30,52,10,78,78,54,61,00,98,61,77,42,04,16,63,13
Giải đặc biệt
680721
Giải nhất
57535
Giải nhì
33530
Giải ba
17852 - 81510
Giải tư
53678 - 39878 - 81354 - 12761 - 60500 - 00498 - 92561
Giải năm
1877
Giải sáu
5142 - 2604 - 8916
Giải bẩy
163
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
0 3 6
1
0 5
2
2 4
1 1 3
7 8 8

8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 30 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 97,48,40,50,23,14,31,05,20,58,94,83,56,86,61,97,50,59
Giải đặc biệt
805897
Giải nhất
54148
Giải nhì
99040
Giải ba
55750 - 96023
Giải tư
20514 - 33331 - 16805 - 57520 - 23358 - 37194 - 44883
Giải năm
8356
Giải sáu
3086 - 8361 - 0097
Giải bẩy
750
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
4
0 3
1
0 8
0 0 6 8 9
1

3 6
4 7 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 23 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 98,45,73,33,73,07,52,37,03,62,65,56,46,00,13,68,93,77
Giải đặc biệt
244798
Giải nhất
46045
Giải nhì
99873
Giải ba
87533 - 77573
Giải tư
61307 - 75352 - 69237 - 70803 - 35462 - 40765 - 07356
Giải năm
9246
Giải sáu
0300 - 7113 - 2068
Giải bẩy
093
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 7
3

3 7
5 6
2 6
2 5 8
3 3 7

3 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 16 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 43,55,02,99,13,09,44,51,38,53,80,52,37,83,58,14,20,59
Giải đặc biệt
925943
Giải nhất
14455
Giải nhì
12202
Giải ba
00099 - 74713
Giải tư
04009 - 48944 - 89351 - 53238 - 54753 - 72380 - 41152
Giải năm
6537
Giải sáu
0283 - 3958 - 1214
Giải bẩy
120
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
3 4
0
7 8
3 4
1 2 3 5 8 9


0 3
9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 09 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 83,15,34,93,51,47,35,50,05,85,42,70,02,91,80,52,25,05
Giải đặc biệt
891683
Giải nhất
59815
Giải nhì
68034
Giải ba
88093 - 57051
Giải tư
24847 - 13235 - 76550 - 51505 - 61485 - 03542 - 65070
Giải năm
5602
Giải sáu
9091 - 0880 - 6252
Giải bẩy
625
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 5
5
5
4 5
2 7
0 1 2

0
0 3 5
1 3

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 02 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 10,12,42,04,82,05,23,34,07,73,47,83,95,35,55,05,75,29
Giải đặc biệt
380910
Giải nhất
27512
Giải nhì
63642
Giải ba
31504 - 23882
Giải tư
82205 - 56823 - 77734 - 03307 - 79873 - 92347 - 48483
Giải năm
3495
Giải sáu
9335 - 5055 - 2305
Giải bẩy
175
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 5 7
0 2
3 9
4 5
2 7
5

3 5
2 3
5

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 04,07,19,59,17,42,54,89,47,14,30,53,35,10,55,84,27,72
Giải đặc biệt
552004
Giải nhất
33707
Giải nhì
56819
Giải ba
48659 - 58217
Giải tư
40842 - 18754 - 90089 - 96647 - 04014 - 23330 - 62353
Giải năm
7935
Giải sáu
4910 - 2255 - 3784
Giải bẩy
627
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
0 4 7 9
7
0 5
2 7
3 4 5 9

2
4 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 91,70,57,88,27,08,89,81,92,53,28,46,40,81,61,48,97,92
Giải đặc biệt
643691
Giải nhất
56170
Giải nhì
83757
Giải ba
31188 - 05027
Giải tư
68508 - 88689 - 20381 - 86692 - 23053 - 77228 - 34146
Giải năm
6140
Giải sáu
2681 - 3361 - 1448
Giải bẩy
597
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

7 8

0 6 8
3 7
1
0
1 1 8 9
1 2 2 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 18,70,27,24,31,80,46,23,50,94,04,24,83,84,35,74,24,43
Giải đặc biệt
064418
Giải nhất
84170
Giải nhì
06827
Giải ba
61624 - 38031
Giải tư
49880 - 44546 - 13823 - 29950 - 98194 - 32704 - 96524
Giải năm
0783
Giải sáu
2584 - 0735 - 8974
Giải bẩy
824
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
8
3 4 4 4 7
1 5
3 6
0

0 4
0 3 4
4

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 14,17,94,19,64,00,85,09,47,55,90,19,89,98,77,29,84,59
Giải đặc biệt
891914
Giải nhất
02717
Giải nhì
55394
Giải ba
01619 - 61764
Giải tư
18600 - 39685 - 31709 - 90147 - 83355 - 98690 - 38519
Giải năm
5589
Giải sáu
9598 - 9077 - 1429
Giải bẩy
284
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
4 7 9 9
9

7
5 9
4
7
4 5 9
0 4 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 05 năm 2014

2 số cuối: 01,80,81,70,99,06,61,94,88,49,61,51,25,28,05,64,35,99
Giải đặc biệt
187101
Giải nhất
00780
Giải nhì
32581
Giải ba
66270 - 67999
Giải tư
51406 - 38861 - 56994 - 30788 - 61349 - 34261 - 50451
Giải năm
8825
Giải sáu
1328 - 0705 - 8664
Giải bẩy
535
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 6

5 8
5
9
1
1 1 4
0
0 1 8
4 9 9