User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Online Support
giaosuthantai thantai88
Sổ kết quả xổ số Đồng Nai
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đồng Nai.
Soạn tin SMS: DKQ DN gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2015

2 số cuối: 27,25,90,05,98,61,93,84,65,90,87,07,16,25,83,57,95,89
Giải đặc biệt
822327
Giải nhất
77025
Giải nhì
88590
Giải ba
59005 - 56698
Giải tư
21561 - 32993 - 30084 - 61065 - 67090 - 34187 - 58107
Giải năm
4516
Giải sáu
5325 - 9783 - 3857
Giải bẩy
895
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
6
5 5 7


7
1 5

3 4 7 9
0 0 3 5 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 30 tháng 09 năm 2015

2 số cuối: 43,22,36,77,71,28,86,39,57,09,91,77,01,70,74,38,41,87
Giải đặc biệt
057943
Giải nhất
34822
Giải nhì
37636
Giải ba
17677 - 75371
Giải tư
98628 - 49986 - 71239 - 08157 - 40909 - 60291 - 75877
Giải năm
6501
Giải sáu
9170 - 2174 - 9738
Giải bẩy
041
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9

2 8
6 8 9
1 3
7

0 1 4 7 7
6 7
1

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 23 tháng 09 năm 2015

2 số cuối: 67,02,59,50,29,93,76,06,68,47,86,30,22,17,63,74,45,59
Giải đặc biệt
801967
Giải nhất
40402
Giải nhì
58759
Giải ba
41450 - 48529
Giải tư
79993 - 72876 - 33806 - 30768 - 59247 - 65786 - 82030
Giải năm
0222
Giải sáu
7117 - 3363 - 2374
Giải bẩy
145
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6
7
2 9
0
5 7
0 9 9
3 7 8
4 6
6
3

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 16 tháng 09 năm 2015

2 số cuối: 08,53,97,71,17,54,37,22,01,49,46,26,24,05,26,85,55,64
Giải đặc biệt
670608
Giải nhất
95253
Giải nhì
93097
Giải ba
45971 - 32417
Giải tư
08854 - 04137 - 43922 - 79501 - 91149 - 21046 - 49026
Giải năm
2724
Giải sáu
1705 - 1726 - 5585
Giải bẩy
655
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 8
7
2 4 6 6
7
6 9
3 4 5
4
1
5
7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 09 tháng 09 năm 2015

2 số cuối: 09,33,49,43,25,30,79,42,41,58,45,36,91,01,03,63,78,75
Giải đặc biệt
594809
Giải nhất
86933
Giải nhì
85049
Giải ba
30843 - 77325
Giải tư
21730 - 91779 - 71242 - 49141 - 66758 - 95945 - 03936
Giải năm
1291
Giải sáu
3101 - 6903 - 1463
Giải bẩy
978
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 9

5
0 3 6
1 2 3 5 9
8
3
5 8 9

1

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 08 năm 2015

2 số cuối: 62,02,48,00,10,19,79,72,74,44,08,18,32,39,37,20,24,48
Giải đặc biệt
381662
Giải nhất
91702
Giải nhì
00348
Giải ba
17100 - 35110
Giải tư
05619 - 94679 - 06972 - 40274 - 17844 - 42708 - 87318
Giải năm
8432
Giải sáu
8739 - 0337 - 5520
Giải bẩy
824
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 8
0 8 9
0 4
2 7 9
4 8 8

2
2 4 9


Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 08 năm 2015

2 số cuối: 15,75,57,92,35,52,71,23,35,92,22,34,14,29,24,41,11,16
Giải đặc biệt
227715
Giải nhất
74075
Giải nhì
23557
Giải ba
74792 - 59735
Giải tư
57952 - 00571 - 15723 - 36135 - 86192 - 86622 - 32534
Giải năm
8614
Giải sáu
0629 - 7024 - 2541
Giải bẩy
511
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 4 5 6
2 3 4 9
4 5 5
1
2 7

1 5

2 2

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 08 năm 2015

2 số cuối: 89,90,70,30,30,09,76,13,93,62,49,89,85,61,96,86,57,34
Giải đặc biệt
993789
Giải nhất
37490
Giải nhì
74870
Giải ba
00030 - 49530
Giải tư
48409 - 51976 - 77113 - 32793 - 85462 - 83849 - 41389
Giải năm
6385
Giải sáu
6261 - 9696 - 5486
Giải bẩy
257
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
3

0 0 4
9
7
1 2
0 6
5 6 9 9
0 3 6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 07 năm 2015

2 số cuối: 68,15,83,55,81,67,14,53,33,70,67,68,35,62,79,30,94,58
Giải đặc biệt
963268
Giải nhất
17215
Giải nhì
21983
Giải ba
79255 - 73681
Giải tư
73567 - 40214 - 99553 - 86933 - 51670 - 81467 - 97668
Giải năm
9535
Giải sáu
8662 - 5879 - 4330
Giải bẩy
494
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 5

0 3 5

3 5 8
2 7 7 8 8
0 9
1 3
4

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 07 năm 2015

2 số cuối: 13,20,69,70,51,83,74,70,14,77,74,57,27,78,60,39,81,37
Giải đặc biệt
642913
Giải nhất
19220
Giải nhì
63769
Giải ba
22670 - 97851
Giải tư
61983 - 30174 - 73570 - 36014 - 81977 - 05574 - 29657
Giải năm
6627
Giải sáu
8478 - 7260 - 7739
Giải bẩy
481
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 4
0 7
7 9

1 7
0 9
0 0 4 4 7 8
1 3

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 07 năm 2015

2 số cuối: 58,99,63,36,27,42,12,61,25,55,76,41,19,68,24,82,08,47
Giải đặc biệt
841658
Giải nhất
08799
Giải nhì
57763
Giải ba
23636 - 76527
Giải tư
78942 - 44412 - 37261 - 93625 - 66355 - 81976 - 73241
Giải năm
5819
Giải sáu
6868 - 6624 - 9082
Giải bẩy
108
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2 9
4 5 7
6
1 2 7
5 8
1 3 8
6
2
9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 07 năm 2015

2 số cuối: 69,07,63,55,01,23,80,26,81,24,85,22,77,52,98,24,86,40
Giải đặc biệt
147569
Giải nhất
29807
Giải nhì
16063
Giải ba
04555 - 93001
Giải tư
65523 - 43080 - 72026 - 46981 - 14224 - 01185 - 62322
Giải năm
6277
Giải sáu
8352 - 5098 - 2724
Giải bẩy
686
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7

2 3 4 4 6

0
2 5
3 9
7
0 1 5 6
8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 07 năm 2015

2 số cuối: 92,35,66,33,70,74,82,15,30,47,81,29,87,96,20,79,15,89
Giải đặc biệt
360392
Giải nhất
15635
Giải nhì
32466
Giải ba
70633 - 67970
Giải tư
50074 - 71482 - 28615 - 17130 - 40147 - 23581 - 66429
Giải năm
1187
Giải sáu
2196 - 8220 - 4879
Giải bẩy
615
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 5
0 9
0 3 5
7

6
0 4 9
1 2 7 9
2 6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 06 năm 2015

2 số cuối: 75,13,33,91,11,63,95,03,20,86,87,27,85,02,84,05,57,54
Giải đặc biệt
611275
Giải nhất
84213
Giải nhì
21033
Giải ba
49591 - 06011
Giải tư
74563 - 47295 - 39203 - 15020 - 40586 - 05187 - 24527
Giải năm
5985
Giải sáu
2902 - 6284 - 8905
Giải bẩy
957
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 5
1 3
0 7
3

4 7
3
5
4 5 6 7
1 5

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 06 năm 2015

2 số cuối: 45,70,42,78,15,16,91,08,17,65,36,97,00,86,16,65,60,85
Giải đặc biệt
312045
Giải nhất
32870
Giải nhì
03442
Giải ba
29878 - 88715
Giải tư
59716 - 80791 - 31608 - 65517 - 30265 - 91736 - 48297
Giải năm
5300
Giải sáu
9186 - 3416 - 3465
Giải bẩy
560
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8
5 6 6 7

6
2 5

0 5 5
0 8
5 6
1 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 06 năm 2015

2 số cuối: 69,65,72,10,07,99,88,89,42,32,96,37,54,76,03,99,44,78
Giải đặc biệt
194969
Giải nhất
99765
Giải nhì
05172
Giải ba
17710 - 59107
Giải tư
64299 - 03788 - 24289 - 31042 - 16232 - 37796 - 73137
Giải năm
3754
Giải sáu
3776 - 7703 - 0399
Giải bẩy
944
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7
0

2 7
2 4
4
5 9
2 6 8
8 9
6 9 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 06 năm 2015

2 số cuối: 31,37,94,08,81,32,02,32,74,32,29,04,97,22,91,39,39,80
Giải đặc biệt
132631
Giải nhất
23237
Giải nhì
48094
Giải ba
77808 - 51381
Giải tư
04232 - 63502 - 65432 - 45674 - 91232 - 54329 - 42504
Giải năm
4597
Giải sáu
5422 - 4591 - 3339
Giải bẩy
139
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 8

2 9
1 2 2 2 7 9 94
0 1
1 4 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 05 năm 2015

2 số cuối: 84,61,46,33,35,64,68,73,84,03,43,79,66,14,59,01,23,28
Giải đặc biệt
600684
Giải nhất
54161
Giải nhì
98646
Giải ba
34933 - 03935
Giải tư
09564 - 67868 - 95173 - 86984 - 84203 - 26443 - 65379
Giải năm
2166
Giải sáu
2714 - 9359 - 1201
Giải bẩy
123
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
4
3 8
3 5
3 6
9
1 4 6 8
3 9
4 4

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 05 năm 2015

2 số cuối: 71,70,47,73,32,93,47,32,43,00,77,66,10,40,82,77,95,72
Giải đặc biệt
003371
Giải nhất
09770
Giải nhì
84947
Giải ba
94073 - 76432
Giải tư
67693 - 56647 - 73532 - 34943 - 92400 - 07377 - 62766
Giải năm
6610
Giải sáu
8240 - 9182 - 1077
Giải bẩy
295
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0

2 2
0 3 7 7

6
0 1 2 3 7 7
2
3 5

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 05 năm 2015

2 số cuối: 47,27,16,02,10,44,84,32,04,39,77,86,35,21,93,50,99,63
Giải đặc biệt
217647
Giải nhất
75227
Giải nhì
81316
Giải ba
22302 - 67810
Giải tư
19544 - 00584 - 81232 - 88404 - 15439 - 42777 - 78586
Giải năm
9835
Giải sáu
4321 - 3893 - 7850
Giải bẩy
399
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
0 6
1 7
2 5 9
4 7
0
3
7
4 6
3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 05 năm 2015

2 số cuối: 47,19,50,78,64,55,13,37,02,26,56,77,81,59,43,73,18,93
Giải đặc biệt
313147
Giải nhất
18819
Giải nhì
45950
Giải ba
42278 - 83664
Giải tư
51055 - 53613 - 31637 - 82402 - 45126 - 06256 - 22477
Giải năm
8681
Giải sáu
6359 - 6243 - 2973
Giải bẩy
818
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
3 8 9
6
7
3 7
0 5 6 9
4
3 7 8
1
3

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 04 năm 2015

2 số cuối: 76,78,98,85,11,49,70,72,74,14,35,71,76,82,28,11,02,02
Giải đặc biệt
400476
Giải nhất
59078
Giải nhì
38198
Giải ba
23685 - 79011
Giải tư
42149 - 37270 - 15372 - 60574 - 67714 - 45735 - 46371
Giải năm
8076
Giải sáu
1682 - 2628 - 9411
Giải bẩy
602
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2
1 1 4
8
5
9


0 1 2 4 6 6 8
2 5
8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 04 năm 2015

2 số cuối: 73,90,84,54,59,16,47,24,36,77,01,85,73,00,25,79,97,58
Giải đặc biệt
181673
Giải nhất
38590
Giải nhì
89484
Giải ba
11654 - 21559
Giải tư
52616 - 06947 - 82724 - 55436 - 69077 - 53801 - 64485
Giải năm
8473
Giải sáu
4200 - 0025 - 7479
Giải bẩy
497
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
6
4 5
6
7
4 8 9

3 3 7 9
4 5
0 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 04 năm 2015

2 số cuối: 64,88,49,50,44,74,92,74,18,22,05,82,77,68,56,90,61,71
Giải đặc biệt
302864
Giải nhất
67188
Giải nhì
34249
Giải ba
55350 - 99044
Giải tư
68874 - 22292 - 06374 - 92918 - 93122 - 50205 - 11982
Giải năm
3777
Giải sáu
3268 - 7656 - 8390
Giải bẩy
161
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
8
2

4 9
0 6
1 4 8
1 4 4 7
2 8
0 2

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 04 năm 2015

2 số cuối: 51,11,77,37,00,51,40,34,70,73,10,27,93,23,96,98,63,28
Giải đặc biệt
287351
Giải nhất
47111
Giải nhì
66577
Giải ba
20537 - 96800
Giải tư
09051 - 63840 - 97034 - 96370 - 65273 - 87410 - 80727
Giải năm
2593
Giải sáu
5723 - 7696 - 8498
Giải bẩy
163
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0 1
3 7 8
4 7
0
1 1
3
0 3 7

3 6 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 04 năm 2015

2 số cuối: 56,39,12,76,24,54,13,62,12,43,73,41,80,26,71,41,16,61
Giải đặc biệt
957356
Giải nhất
30139
Giải nhì
21312
Giải ba
01876 - 43024
Giải tư
25954 - 73813 - 12662 - 79712 - 67943 - 59373 - 42641
Giải năm
9780
Giải sáu
5626 - 6871 - 1241
Giải bẩy
016
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 2 3 6
4 6
9
1 1 3
4 6
1 2
1 3 6
0

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 03 năm 2015

2 số cuối: 52,26,56,09,14,76,47,12,80,10,22,86,06,97,84,77,98,95
Giải đặc biệt
208852
Giải nhất
60626
Giải nhì
60256
Giải ba
15909 - 59714
Giải tư
39976 - 42747 - 61212 - 62680 - 07910 - 61822 - 37086
Giải năm
3406
Giải sáu
8897 - 9684 - 0477
Giải bẩy
198
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9
0 2 4
2 6

7
2 6

6 7
0 4 6
5 7 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 03 năm 2015

2 số cuối: 89,47,74,27,13,49,42,25,34,78,40,70,32,37,57,26,82,41
Giải đặc biệt
477989
Giải nhất
03247
Giải nhì
77674
Giải ba
80427 - 82613
Giải tư
29649 - 25742 - 53625 - 49134 - 68878 - 60840 - 78770
Giải năm
5532
Giải sáu
3637 - 5657 - 1226
Giải bẩy
782
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3
5 6 7
2 4 7
0 1 2 7 9
7

0 4 8
2 9