User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Online Support
giaosuthantai thantai88
Sổ kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Thành phố Hồ Chí Minh.
Soạn tin SMS: DKQ HCM gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 01,40,50,30,83,71,15,33,52,22,42,60,61,49,60,57,82,23
Giải đặc biệt
220001
Giải nhất
36540
Giải nhì
08350
Giải ba
54630 - 34483
Giải tư
18071 - 12715 - 67633 - 50652 - 43622 - 40242 - 81360
Giải năm
4061
Giải sáu
9649 - 5860 - 7657
Giải bẩy
382
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
5
2 3
0 3
0 2 9
0 2 7
0 0 1
1
2 3

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 69,64,60,65,57,39,54,08,96,19,79,55,20,22,71,63,88,39
Giải đặc biệt
217969
Giải nhất
71864
Giải nhì
38860
Giải ba
74265 - 02257
Giải tư
63539 - 44554 - 47708 - 18396 - 30019 - 96479 - 16455
Giải năm
1420
Giải sáu
1022 - 6971 - 1263
Giải bẩy
188
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
9
0 2
9 9

4 5 7
0 3 4 5 9
1 9
8
6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 33,42,72,86,41,43,16,60,33,59,38,44,86,66,12,28,55,33
Giải đặc biệt
504233
Giải nhất
44142
Giải nhì
81772
Giải ba
35086 - 26441
Giải tư
63243 - 37216 - 16360 - 99333 - 93859 - 56838 - 70144
Giải năm
3386
Giải sáu
4966 - 2812 - 5728
Giải bẩy
455
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 6
8
3 3 3 8
1 2 3 4
5 9
0 6
2
6 6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 21,56,52,65,33,38,59,74,36,08,25,26,46,27,03,05,86,73
Giải đặc biệt
368221
Giải nhất
66156
Giải nhì
43152
Giải ba
55665 - 94933
Giải tư
59438 - 43759 - 47374 - 14736 - 50908 - 14825 - 26026
Giải năm
8146
Giải sáu
4927 - 5503 - 3905
Giải bẩy
486
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 8

1 5 6 7
3 6 8
6
2 6 9
5
3 4
6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 12 năm 2014

2 số cuối: 07,88,05,80,50,38,44,04,43,27,15,19,78,88,13,41,52,03
Giải đặc biệt
157307
Giải nhất
53588
Giải nhì
46005
Giải ba
88780 - 11350
Giải tư
32038 - 51144 - 62904 - 98443 - 26627 - 58615 - 83119
Giải năm
3478
Giải sáu
0888 - 6713 - 7541
Giải bẩy
152
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 5 7
3 5 9
7
8
1 3 4
0 2

8
0 8 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 14,67,87,50,42,89,25,23,96,79,44,44,72,70,48,26,57,34
Giải đặc biệt
221414
Giải nhất
77967
Giải nhì
29587
Giải ba
37350 - 30642
Giải tư
10489 - 32825 - 77723 - 75396 - 08779 - 94244 - 81344
Giải năm
5372
Giải sáu
5670 - 0348 - 1926
Giải bẩy
957
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
3 5 6
4
2 4 4 8
0 7
7
0 2 9
7 9
6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 22,26,79,08,72,59,85,33,75,55,38,28,18,90,38,81,37,66
Giải đặc biệt
391022
Giải nhất
60426
Giải nhì
47079
Giải ba
71408 - 88672
Giải tư
09659 - 23885 - 28433 - 60275 - 56855 - 34138 - 10228
Giải năm
4518
Giải sáu
6990 - 2338 - 9581
Giải bẩy
537
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
8
2 6 8
3 7 8 8

5 9
6
2 5 9
1 5
0

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 44,15,36,00,59,61,82,51,60,90,50,30,69,79,34,25,49,57
Giải đặc biệt
329744
Giải nhất
81715
Giải nhì
56436
Giải ba
23600 - 34859
Giải tư
64961 - 16282 - 89251 - 06660 - 64690 - 47950 - 47230
Giải năm
0369
Giải sáu
1179 - 4734 - 9825
Giải bẩy
449
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
5
5
0 4 6
4 9
0 1 7 9
0 1 9
9
2
0

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 64,21,79,44,19,04,08,11,16,00,65,75,73,41,56,28,96,38
Giải đặc biệt
096964
Giải nhất
73221
Giải nhì
11979
Giải ba
46044 - 83719
Giải tư
06004 - 31008 - 45511 - 30616 - 86300 - 38265 - 52875
Giải năm
5773
Giải sáu
4441 - 1356 - 8128
Giải bẩy
996
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 8
1 6 9
1 8
8
1 4
6
4 5
3 5 9

6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 81,49,31,30,56,79,06,62,95,98,64,58,47,71,49,88,31,18
Giải đặc biệt
798581
Giải nhất
02749
Giải nhì
27931
Giải ba
98630 - 21456
Giải tư
72879 - 64206 - 46362 - 47295 - 94098 - 07964 - 60358
Giải năm
5247
Giải sáu
4271 - 4249 - 3788
Giải bẩy
631
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
8

0 1 1
7 9 9
6 8
2 4
1 9
1 8
5 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 61,64,76,53,34,62,01,71,21,29,27,23,95,09,27,04,31,85
Giải đặc biệt
737061
Giải nhất
34264
Giải nhì
97876
Giải ba
86253 - 26134
Giải tư
61362 - 00001 - 99671 - 64821 - 61329 - 32427 - 16423
Giải năm
7895
Giải sáu
2709 - 9127 - 0504
Giải bẩy
531
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 9

1 3 7 7 9
1 4

3
1 2 4
1 6
5
5

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 21,85,13,67,40,45,09,05,82,09,01,32,27,88,11,78,86,69
Giải đặc biệt
370621
Giải nhất
49085
Giải nhì
55813
Giải ba
59167 - 66940
Giải tư
90145 - 81009 - 75405 - 01382 - 24609 - 55101 - 67432
Giải năm
0127
Giải sáu
9788 - 3011 - 7378
Giải bẩy
386
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 9 9
1 3
1 7
2
0 5

7 9
8
2 5 6 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 28,24,30,43,56,69,79,65,87,74,04,96,46,99,98,85,11,61
Giải đặc biệt
312328
Giải nhất
28124
Giải nhì
86430
Giải ba
92743 - 92056
Giải tư
98069 - 36279 - 70165 - 75387 - 15774 - 24404 - 63296
Giải năm
0146
Giải sáu
1899 - 8598 - 4385
Giải bẩy
611
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
1
4 8
0
3 6
6
1 5 9
4 9
5 7
6 8 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 11 năm 2014

2 số cuối: 18,53,90,18,99,12,56,66,44,30,05,69,88,85,17,66,95,75
Giải đặc biệt
464718
Giải nhất
23453
Giải nhì
27290
Giải ba
43218 - 38899
Giải tư
40212 - 64756 - 20566 - 94444 - 85430 - 94905 - 56069
Giải năm
9588
Giải sáu
1985 - 7417 - 6366
Giải bẩy
595
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
2 7 8 8

0
4
3 6
6 6 9
5
5 8
0 5 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 26,44,11,16,92,28,70,55,94,66,95,61,38,96,16,93,83,06
Giải đặc biệt
686726
Giải nhất
96544
Giải nhì
92011
Giải ba
06516 - 78892
Giải tư
85528 - 71770 - 68955 - 23694 - 10766 - 26295 - 46761
Giải năm
1438
Giải sáu
0696 - 2716 - 1893
Giải bẩy
383
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
1 6 6
6 8
8
4
5
1 6
0
3
2 3 4 5 6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 84,83,72,02,96,67,70,63,59,06,91,56,33,20,85,16,16,92
Giải đặc biệt
001584
Giải nhất
57183
Giải nhì
91472
Giải ba
82102 - 75296
Giải tư
68467 - 47070 - 22563 - 18859 - 97506 - 90591 - 34856
Giải năm
0433
Giải sáu
2920 - 2885 - 2416
Giải bẩy
416
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6
6 6
0
3

6 9
3 7
0 2
3 4 5
1 2 6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 97,65,54,03,22,93,04,84,30,60,06,94,83,18,12,88,53,94
Giải đặc biệt
773297
Giải nhất
06265
Giải nhì
24754
Giải ba
03503 - 69422
Giải tư
37493 - 73004 - 86484 - 01530 - 46660 - 41906 - 09794
Giải năm
1583
Giải sáu
6018 - 8512 - 8988
Giải bẩy
153
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 6
2 8
2
0

3 4
0 5

3 4 8
3 4 4 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 73,46,01,92,89,05,64,17,06,97,77,70,77,00,72,39,54,54
Giải đặc biệt
925673
Giải nhất
03246
Giải nhì
31801
Giải ba
13692 - 32489
Giải tư
97605 - 78864 - 44617 - 15906 - 53997 - 91877 - 57570
Giải năm
6177
Giải sáu
1100 - 5872 - 2139
Giải bẩy
854
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 5 6
7

9
6
4 4
4
0 2 3 7 7
9
2 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 36,66,72,12,66,30,98,21,21,20,46,73,77,25,27,14,20,41
Giải đặc biệt
495536
Giải nhất
92866
Giải nhì
65672
Giải ba
12612 - 58566
Giải tư
05930 - 64698 - 15121 - 97821 - 84420 - 42846 - 64673
Giải năm
1277
Giải sáu
5925 - 2727 - 4514
Giải bẩy
620
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 4
0 0 1 1 5 7
0 6
1 6

6 6
2 3 7

8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 22,00,30,53,20,75,50,77,10,14,55,21,06,35,37,89,18,63
Giải đặc biệt
158022
Giải nhất
86400
Giải nhì
18830
Giải ba
13853 - 88520
Giải tư
73475 - 88850 - 42177 - 42210 - 25914 - 99855 - 06821
Giải năm
6406
Giải sáu
7835 - 9337 - 9689
Giải bẩy
618
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
0 4 8
0 1 2
0 5 7

0 3 5
3
5 7
9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 32,20,26,00,98,79,72,59,13,90,85,71,81,52,43,92,61,48
Giải đặc biệt
071032
Giải nhất
49720
Giải nhì
48326
Giải ba
07700 - 18998
Giải tư
91979 - 63872 - 25159 - 86213 - 90590 - 76085 - 29471
Giải năm
3381
Giải sáu
8252 - 4643 - 6192
Giải bẩy
161
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3
0 6
2
3 8
2 9
1
1 2 9
1 5
0 2 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 10 năm 2014

2 số cuối: 08,29,90,41,60,11,03,86,73,64,78,55,60,81,64,70,29,34
Giải đặc biệt
003008
Giải nhất
93429
Giải nhì
07990
Giải ba
94941 - 15060
Giải tư
24611 - 95103 - 34986 - 41073 - 49564 - 48378 - 98455
Giải năm
6660
Giải sáu
1081 - 3764 - 2270
Giải bẩy
029
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
1
9 9
4
1
5
0 0 4 4
0 3 8
1 6
0

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 84,01,28,99,09,41,95,71,50,79,57,02,57,11,82,13,99,83
Giải đặc biệt
792884
Giải nhất
33201
Giải nhì
74428
Giải ba
48699 - 33509
Giải tư
11641 - 78495 - 47071 - 77350 - 72979 - 14257 - 82202
Giải năm
7257
Giải sáu
8611 - 9882 - 1113
Giải bẩy
699
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 9
1 3
8

1
0 7 7

1 9
2 3 4
5 9 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 73,75,89,89,52,47,83,49,19,19,00,53,39,59,93,18,46,23
Giải đặc biệt
951273
Giải nhất
20575
Giải nhì
02089
Giải ba
08689 - 95452
Giải tư
52047 - 27983 - 59249 - 53619 - 62519 - 50300 - 85253
Giải năm
6339
Giải sáu
4159 - 3193 - 2418
Giải bẩy
246
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
8 9 9
3
9
6 7 9
2 3 9

3 5
3 9 9
3

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 53,93,63,11,81,11,33,26,95,97,39,26,88,89,35,23,55,15
Giải đặc biệt
899553
Giải nhất
76593
Giải nhì
68763
Giải ba
35711 - 46581
Giải tư
61011 - 96433 - 11226 - 81295 - 68097 - 00539 - 62426
Giải năm
5588
Giải sáu
8889 - 0535 - 7923
Giải bẩy
955
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 1 5
3 6 6
3 5 9

3 5
3

1 8 9
3 5 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 24,02,22,58,98,04,12,75,12,42,17,56,17,80,35,61,26,55
Giải đặc biệt
903424
Giải nhất
86802
Giải nhì
99022
Giải ba
84458 - 02998
Giải tư
21204 - 26412 - 13175 - 41512 - 32842 - 84217 - 36056
Giải năm
1617
Giải sáu
2280 - 2335 - 6761
Giải bẩy
626
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
2 2 7 7
2 4 6
5
2
5 6 8
1
5
0
8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 15,97,61,59,33,33,14,68,71,20,92,35,07,10,97,13,74,73
Giải đặc biệt
380715
Giải nhất
87897
Giải nhì
24061
Giải ba
13859 - 88433
Giải tư
55733 - 65014 - 03368 - 31671 - 75720 - 57992 - 84435
Giải năm
9307
Giải sáu
7010 - 6997 - 6013
Giải bẩy
474
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 3 4 5
0
3 3 5

9
1 8
1 3 4

2 7 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 25,02,32,53,77,98,15,91,65,11,44,52,81,85,30,06,77,29
Giải đặc biệt
409225
Giải nhất
04202
Giải nhì
40632
Giải ba
36053 - 53977
Giải tư
84498 - 80315 - 27891 - 16165 - 05911 - 72344 - 85052
Giải năm
9581
Giải sáu
3985 - 9630 - 4606
Giải bẩy
277
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6
1 5
5 9
0 2
4
2 3
5
7 7
1 5
1 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 94,90,18,96,82,96,66,01,56,19,68,91,41,60,38,68,87,02
Giải đặc biệt
481994
Giải nhất
27190
Giải nhì
23418
Giải ba
00996 - 15482
Giải tư
38396 - 87566 - 06601 - 43056 - 33219 - 40768 - 28791
Giải năm
6741
Giải sáu
2760 - 0238 - 0168
Giải bẩy
187
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
8 9

8
1
6
0 6 8 8

2 7
0 1 4 6 6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 25,38,69,12,41,95,82,49,60,13,80,08,97,39,38,59,08,53
Giải đặc biệt
887125
Giải nhất
69438
Giải nhì
30369
Giải ba
77912 - 27641
Giải tư
64395 - 96082 - 11249 - 12960 - 12613 - 03880 - 53208
Giải năm
8097
Giải sáu
1839 - 1138 - 0159
Giải bẩy
708
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8
2 3
5
8 8 9
1 9
3 9
0 9

0 2
5 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 54,05,44,60,80,30,75,35,44,66,80,18,01,57,63,31,91,29
Giải đặc biệt
395554
Giải nhất
01705
Giải nhì
76844
Giải ba
78960 - 48280
Giải tư
81230 - 02775 - 23235 - 24944 - 22366 - 51780 - 43918
Giải năm
1201
Giải sáu
0157 - 6263 - 0731
Giải bẩy
491
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
8
9
0 1 5
4 4
4 7
0 3 6
5
0 0
1

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 40,64,49,62,65,76,23,04,71,46,86,03,76,17,12,88,62,69
Giải đặc biệt
026240
Giải nhất
87864
Giải nhì
31849
Giải ba
25562 - 50865
Giải tư
65076 - 98323 - 10804 - 15971 - 79346 - 58586 - 25503
Giải năm
4576
Giải sáu
5017 - 3312 - 9488
Giải bẩy
762
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4
2 7
3

0 6 9

2 2 4 5 9
1 6 6
6 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 79,49,55,97,93,87,18,44,42,83,21,37,82,64,35,86,98,59
Giải đặc biệt
537879
Giải nhất
89149
Giải nhì
30755
Giải ba
93297 - 26793
Giải tư
34287 - 41318 - 39544 - 60042 - 03683 - 59821 - 63937
Giải năm
9382
Giải sáu
9864 - 3735 - 6886
Giải bẩy
198
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8
1
5 7
2 4 9
5 9
4
9
2 3 6 7
3 7 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 07,73,83,19,22,09,11,06,22,54,29,49,34,55,89,69,18,54
Giải đặc biệt
130007
Giải nhất
17273
Giải nhì
00983
Giải ba
53219 - 60622
Giải tư
85409 - 50111 - 57406 - 15622 - 58954 - 42229 - 80249
Giải năm
3034
Giải sáu
9755 - 4389 - 2869
Giải bẩy
418
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 9
1 8 9
2 2 9
4
9
4 4 5
9
3
3 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 95,44,28,21,99,15,92,23,21,01,20,49,06,80,07,74,50,08
Giải đặc biệt
479895
Giải nhất
34344
Giải nhì
75428
Giải ba
73821 - 39299
Giải tư
40115 - 19292 - 10623 - 08221 - 41501 - 25120 - 90449
Giải năm
5206
Giải sáu
5080 - 7107 - 1274
Giải bẩy
050
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 7 8
5
0 1 1 3 8

4 9
0

4
0
2 5 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 72,49,84,96,53,34,16,09,62,50,75,61,92,29,41,19,04,59
Giải đặc biệt
952372
Giải nhất
96149
Giải nhì
00784
Giải ba
73496 - 11753
Giải tư
86034 - 26016 - 97709 - 14562 - 23850 - 88375 - 57361
Giải năm
0292
Giải sáu
6929 - 0241 - 1419
Giải bẩy
604
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
6 9
9
4
1 9
0 3 9
1 2
2 5
4
2 6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 19,18,89,64,47,37,36,08,65,13,13,99,14,45,73,34,15,15
Giải đặc biệt
826119
Giải nhất
73718
Giải nhì
74889
Giải ba
47564 - 65947
Giải tư
18937 - 15036 - 89908 - 45365 - 50013 - 43113 - 46599
Giải năm
4014
Giải sáu
1845 - 1373 - 7534
Giải bẩy
815
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3 3 4 5 5 8 9

4 6 7
5 7

4 5
3
9
9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 00,72,16,98,07,79,80,84,93,54,29,15,05,02,94,76,98,31
Giải đặc biệt
716900
Giải nhất
42772
Giải nhì
28516
Giải ba
62898 - 00707
Giải tư
42179 - 36380 - 66884 - 46093 - 45954 - 66629 - 48715
Giải năm
3105
Giải sáu
1902 - 8994 - 8676
Giải bẩy
998
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 5 7
5 6
9
1

4

2 6 9
0 4
3 4 8 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 24,51,84,18,40,10,83,45,27,92,31,69,25,50,65,74,09,70
Giải đặc biệt
819024
Giải nhất
08251
Giải nhì
05384
Giải ba
78518 - 15640
Giải tư
00310 - 76083 - 45245 - 22827 - 75192 - 63731 - 12169
Giải năm
7025
Giải sáu
1050 - 1665 - 9074
Giải bẩy
509
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 8
4 5 7
1
0 5
0 1
5 9
0 4
3 4
2

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 93,12,16,90,48,57,93,04,29,89,77,20,86,04,97,60,33,57
Giải đặc biệt
032093
Giải nhất
48112
Giải nhì
21916
Giải ba
57690 - 54948
Giải tư
69857 - 76893 - 70904 - 05029 - 60989 - 96577 - 36920
Giải năm
5886
Giải sáu
2204 - 9797 - 1560
Giải bẩy
833
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4
2 6
0 9
3
8
7 7
0
7
6 9
0 3 3 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 26,83,43,13,20,80,83,05,99,50,93,20,53,74,33,90,72,19
Giải đặc biệt
433526
Giải nhất
19783
Giải nhì
51743
Giải ba
97813 - 47920
Giải tư
24780 - 55083 - 82105 - 52799 - 24250 - 28293 - 45820
Giải năm
6753
Giải sáu
4174 - 3733 - 1690
Giải bẩy
572
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3 9
0 0 6
3
3
0 3

2 4
0 3 3
0 3 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 95,69,52,57,69,90,86,66,10,17,73,33,68,40,84,42,41,16
Giải đặc biệt
970095
Giải nhất
09769
Giải nhì
84252
Giải ba
01557 - 84869
Giải tư
55490 - 73986 - 02866 - 67410 - 28117 - 30073 - 17733
Giải năm
1068
Giải sáu
0140 - 2484 - 5442
Giải bẩy
841
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 6 7

3
0 1 2
2 7
6 8 9 9
3
4 6
0 5

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 88,43,09,11,81,30,42,80,71,80,23,02,87,39,19,41,13,31
Giải đặc biệt
735388
Giải nhất
55843
Giải nhì
09109
Giải ba
22011 - 15681
Giải tư
62930 - 22342 - 59380 - 03871 - 25080 - 20623 - 97802
Giải năm
7387
Giải sáu
9439 - 2819 - 6341
Giải bẩy
713
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
1 3 9
3
0 1 9
1 2 3


1
0 0 1 7 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 23,08,85,66,34,82,16,78,24,91,67,91,40,94,09,14,31,05
Giải đặc biệt
380723
Giải nhất
22208
Giải nhì
82685
Giải ba
48266 - 88234
Giải tư
08682 - 73416 - 34978 - 68124 - 96991 - 86467 - 56091
Giải năm
9140
Giải sáu
9894 - 3509 - 6914
Giải bẩy
531
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8 9
4 6
3 4
1 4
0

6 7
8
2 5
1 1 4

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 48,59,71,44,82,33,57,03,44,49,77,96,29,05,22,64,87,20
Giải đặc biệt
964648
Giải nhất
15859
Giải nhì
31871
Giải ba
60944 - 73282
Giải tư
99033 - 22857 - 18303 - 58544 - 50149 - 90777 - 06196
Giải năm
5829
Giải sáu
9105 - 5422 - 6864
Giải bẩy
987
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5

0 2 9
3
4 4 8 9
7 9
4
1 7
2 7
6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 42,14,74,47,19,40,30,34,36,39,20,41,80,48,71,77,73,56
Giải đặc biệt
306942
Giải nhất
44814
Giải nhì
07274
Giải ba
29247 - 11119
Giải tư
65040 - 95630 - 46734 - 95936 - 68539 - 46120 - 87941
Giải năm
4380
Giải sáu
7848 - 5871 - 2377
Giải bẩy
473
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 9
0
0 4 6 9
0 1 2 7 8
6

1 3 4 7
0

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 66,67,88,30,33,98,34,09,32,72,35,34,29,09,15,74,23,57
Giải đặc biệt
215266
Giải nhất
85667
Giải nhì
27688
Giải ba
31430 - 69533
Giải tư
94998 - 44234 - 72709 - 43132 - 61872 - 48035 - 11734
Giải năm
5729
Giải sáu
5009 - 7615 - 0874
Giải bẩy
423
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9
5
3 9
0 2 3 4 4 5

7
6 7
2 4
8
8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 92,48,46,08,82,70,76,71,72,84,60,20,88,26,35,11,68,14
Giải đặc biệt
292992
Giải nhất
97048
Giải nhì
73046
Giải ba
31508 - 94682
Giải tư
73170 - 70976 - 81371 - 84672 - 41384 - 71760 - 14620
Giải năm
8688
Giải sáu
7826 - 1235 - 0311
Giải bẩy
168
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1 4
0 6
5
6 8

0 8
0 1 2 6
2 4 8
2

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 60,33,38,16,24,14,98,50,76,90,71,19,40,44,49,88,44,45
Giải đặc biệt
249860
Giải nhất
48133
Giải nhì
55038
Giải ba
22116 - 37824
Giải tư
81414 - 27898 - 47850 - 63076 - 66490 - 32171 - 99519
Giải năm
1840
Giải sáu
2044 - 7449 - 0988
Giải bẩy
544
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 6 9
4
3 8
0 4 4 5 9
0
0
1 6
8
0 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 96,37,09,33,05,87,77,27,86,27,12,04,55,18,33,76,65,33
Giải đặc biệt
261696
Giải nhất
50437
Giải nhì
69709
Giải ba
26133 - 46105
Giải tư
43187 - 26777 - 80727 - 61886 - 75727 - 48212 - 73904
Giải năm
5655
Giải sáu
2118 - 1133 - 8176
Giải bẩy
765
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 9
2 8
7 7
3 3 3 7

5
5
6 7
6 7
6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 79,48,81,20,93,24,14,06,60,42,55,85,19,26,77,59,10,77
Giải đặc biệt
885779
Giải nhất
50648
Giải nhì
08681
Giải ba
66720 - 99093
Giải tư
71924 - 73014 - 23706 - 10960 - 34842 - 39755 - 25385
Giải năm
6919
Giải sáu
9026 - 1577 - 3859
Giải bẩy
010
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0 4 9
0 4 6

2 8
5 9
0
7 7 9
1 5
3

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 85,38,93,67,32,21,73,00,67,26,61,96,84,58,70,79,03,57
Giải đặc biệt
560585
Giải nhất
70338
Giải nhì
17293
Giải ba
70167 - 25332
Giải tư
63221 - 32673 - 56700 - 19767 - 65826 - 04561 - 65996
Giải năm
5484
Giải sáu
1958 - 0070 - 9379
Giải bẩy
903
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3

1 6
2 8

7 8
1 7 7
0 3 9
4 5
3 6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 33,05,54,63,47,19,12,12,83,88,33,70,33,88,23,49,38,02
Giải đặc biệt
701433
Giải nhất
57105
Giải nhì
85054
Giải ba
59563 - 40947
Giải tư
87619 - 45612 - 71912 - 19983 - 17488 - 26933 - 78170
Giải năm
1333
Giải sáu
5188 - 0623 - 7949
Giải bẩy
738
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5
2 2 9
3
3 3 3 8
7 9
4
3
0
3 8 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 53,41,52,15,33,11,59,43,89,34,53,83,57,54,41,41,06,77
Giải đặc biệt
478753
Giải nhất
57441
Giải nhì
41052
Giải ba
19815 - 31033
Giải tư
72111 - 46759 - 11643 - 28889 - 31534 - 17053 - 07983
Giải năm
9457
Giải sáu
1454 - 2441 - 8441
Giải bẩy
206
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
1 5

3 4
1 1 1 3
2 3 3 4 7 9

7
3 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 19,72,64,79,77,86,74,95,12,72,63,51,77,94,71,63,97,05
Giải đặc biệt
201119
Giải nhất
95972
Giải nhì
80364
Giải ba
73679 - 03877
Giải tư
17486 - 12774 - 53195 - 77812 - 77272 - 97463 - 04951
Giải năm
5877
Giải sáu
6894 - 1271 - 5763
Giải bẩy
797
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
2 91
3 3 4
1 2 2 4 7 7 9
6
4 5 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 05 năm 2014

2 số cuối: 40,24,48,04,54,75,11,81,33,91,38,33,07,26,14,69,09,73
Giải đặc biệt
824140
Giải nhất
24224
Giải nhì
76948
Giải ba
69304 - 35054
Giải tư
45375 - 40211 - 40881 - 55233 - 34291 - 22938 - 62833
Giải năm
5607
Giải sáu
1226 - 9714 - 3969
Giải bẩy
109
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 9
1 4
4 6
3 3 8
0 8
4
9
3 5
1
1

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 05 năm 2014

2 số cuối: 99,53,08,68,02,96,55,85,21,59,18,60,25,17,57,73,00,15
Giải đặc biệt
765499
Giải nhất
69153
Giải nhì
71408
Giải ba
51968 - 20902
Giải tư
00796 - 18855 - 98485 - 29721 - 68759 - 71418 - 70760
Giải năm
3325
Giải sáu
1317 - 1857 - 0073
Giải bẩy
600
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 8
5 7 8
1 5


3 5 7 9
0 8
3
5
6 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 05 năm 2014

2 số cuối: 64,46,38,51,89,09,66,65,61,89,49,77,37,75,29,09,32,48
Giải đặc biệt
037464
Giải nhất
42846
Giải nhì
62638
Giải ba
25251 - 71689
Giải tư
91809 - 60866 - 92165 - 36561 - 64789 - 06049 - 90177
Giải năm
6937
Giải sáu
8975 - 5529 - 8109
Giải bẩy
732
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9

9
2 7 8
6 8 9
1
1 4 5 6
5 7
9 9