User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Online Support
giaosuthantai thantai88
Sổ kết quả xổ số Tây Ninh
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Tây Ninh.
Soạn tin SMS: DKQ TN gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 61,06,27,52,32,74,24,81,50,09,16,05,61,19,85,06,93,08
Giải đặc biệt
603561
Giải nhất
24606
Giải nhì
77927
Giải ba
74652 - 00832
Giải tư
50574 - 11724 - 37681 - 75650 - 06409 - 59916 - 45805
Giải năm
7461
Giải sáu
8619 - 6385 - 1206
Giải bẩy
393
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 6 8 9
6 9
4 7
2

0 2
1 1
4
1 5
3

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 65,56,15,76,03,24,17,84,70,26,73,29,18,47,16,13,70,70
Giải đặc biệt
927865
Giải nhất
70056
Giải nhì
31115
Giải ba
94776 - 68803
Giải tư
39124 - 32417 - 61784 - 59470 - 88426 - 46973 - 97929
Giải năm
0118
Giải sáu
6647 - 5516 - 6213
Giải bẩy
770
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
3 5 6 7 8
4 6 9

7
6
5
0 0 0 3 6
4

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 82,62,98,98,73,14,74,03,49,23,32,92,31,55,01,39,55,01
Giải đặc biệt
640282
Giải nhất
07462
Giải nhì
42098
Giải ba
19398 - 13773
Giải tư
49614 - 98274 - 28503 - 66549 - 53023 - 37532 - 75792
Giải năm
7831
Giải sáu
9855 - 9801 - 7939
Giải bẩy
955
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 3
4
3
1 2 9
9
5 5
2
3 4
2
2 8 8

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 72,64,88,42,70,23,86,26,97,87,67,67,38,01,25,24,17,22
Giải đặc biệt
595072
Giải nhất
61864
Giải nhì
46288
Giải ba
97342 - 82570
Giải tư
28723 - 56086 - 69626 - 34397 - 66187 - 02667 - 47467
Giải năm
7038
Giải sáu
6501 - 8525 - 2524
Giải bẩy
217
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
7
2 3 4 5 6
8
2

4 7 7
0 2
6 7 8
7

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015

2 số cuối: 16,02,37,81,61,02,14,07,05,65,23,06,80,44,03,08,04,68
Giải đặc biệt
963916
Giải nhất
58302
Giải nhì
70137
Giải ba
20981 - 47061
Giải tư
68202 - 24414 - 87207 - 55005 - 80565 - 94223 - 65106
Giải năm
1280
Giải sáu
9044 - 6803 - 6308
Giải bẩy
604
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 3 4 5 6 7 8
4 6
3
7
4

1 5 8

0 1

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2015

2 số cuối: 62,24,78,67,93,25,34,20,33,23,36,79,60,05,87,53,24,14
Giải đặc biệt
839562
Giải nhất
52824
Giải nhì
90078
Giải ba
87867 - 21593
Giải tư
55525 - 05634 - 94720 - 46433 - 43223 - 41436 - 76679
Giải năm
9660
Giải sáu
1905 - 2587 - 4553
Giải bẩy
724
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
4
0 3 4 4 5
3 4 6

3
0 2 7
8 9
7
3

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 10 năm 2015

2 số cuối: 22,43,73,44,86,88,21,56,40,11,47,07,13,12,16,78,03,11
Giải đặc biệt
178022
Giải nhất
61243
Giải nhì
19973
Giải ba
55344 - 60086
Giải tư
81288 - 66021 - 12756 - 36040 - 92211 - 90647 - 82207
Giải năm
2113
Giải sáu
0712 - 2616 - 0178
Giải bẩy
303
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7
1 1 2 3 6
1 2

0 3 4 7
6

3 8
6 8

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 10 năm 2015

2 số cuối: 24,35,39,25,91,61,99,34,72,25,65,17,23,00,16,55,09,14
Giải đặc biệt
209424
Giải nhất
09935
Giải nhì
66439
Giải ba
63825 - 75591
Giải tư
72261 - 72999 - 89234 - 01172 - 71625 - 63765 - 15317
Giải năm
9523
Giải sáu
7000 - 1716 - 5055
Giải bẩy
309
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
4 6 7
3 4 5 5
4 5 9

5
1 5
2

1 9

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 09 năm 2015

2 số cuối: 39,25,27,73,53,48,73,54,95,46,62,28,54,82,61,20,81,11
Giải đặc biệt
638739
Giải nhất
29725
Giải nhì
87127
Giải ba
26073 - 13453
Giải tư
29048 - 02373 - 50854 - 36595 - 32846 - 61062 - 59928
Giải năm
7354
Giải sáu
5382 - 7861 - 9820
Giải bẩy
481
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
0 5 7 8
9
6 8
3 4 4
1 2
3 3
1 2
5

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 09 năm 2015

2 số cuối: 89,12,15,60,61,55,84,27,07,05,79,50,84,63,78,44,28,98
Giải đặc biệt
357289
Giải nhất
41212
Giải nhì
62015
Giải ba
27160 - 36761
Giải tư
50355 - 33584 - 54427 - 18007 - 41205 - 95279 - 69150
Giải năm
3084
Giải sáu
2863 - 2678 - 4544
Giải bẩy
428
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
2 5
7 8

4
0 5
0 1 3
8 9
4 4 9
8

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 09 năm 2015

2 số cuối: 18,87,36,42,92,21,33,37,30,52,25,39,01,83,70,54,97,42
Giải đặc biệt
878418
Giải nhất
63687
Giải nhì
19436
Giải ba
89842 - 46692
Giải tư
44821 - 25433 - 79537 - 69630 - 98252 - 21025 - 24739
Giải năm
5601
Giải sáu
5883 - 3870 - 7554
Giải bẩy
897
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
8
1 5
0 3 6 7 9
2 2
2 4

0
3 7
2 7

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 08 năm 2015

2 số cuối: 23,55,81,52,43,09,49,84,64,34,54,26,97,55,35,48,53,41
Giải đặc biệt
778623
Giải nhất
34755
Giải nhì
13281
Giải ba
43552 - 27943
Giải tư
39309 - 75249 - 28284 - 47964 - 97934 - 60954 - 58026
Giải năm
0597
Giải sáu
9155 - 2835 - 6848
Giải bẩy
153
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

3 6
4 5
1 3 8 9
2 3 4 5 5
4

1 4
7

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 08 năm 2015

2 số cuối: 30,30,66,80,81,21,42,84,91,70,28,45,26,34,36,26,57,76
Giải đặc biệt
716130
Giải nhất
36430
Giải nhì
91466
Giải ba
98180 - 14481
Giải tư
41621 - 68142 - 97584 - 31191 - 62870 - 97228 - 36445
Giải năm
8226
Giải sáu
5734 - 5236 - 2326
Giải bẩy
657
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


1 6 6 8
0 0 4 6
2 5
7
6
0 6
0 1 4
1

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 08 năm 2015

2 số cuối: 58,19,33,40,08,78,85,65,40,10,10,12,09,34,35,00,92,94
Giải đặc biệt
025958
Giải nhất
65419
Giải nhì
49733
Giải ba
66740 - 06108
Giải tư
84478 - 97285 - 16765 - 07240 - 28510 - 71910 - 72512
Giải năm
4709
Giải sáu
5534 - 5635 - 1400
Giải bẩy
692
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8 9
0 0 2 9

3 4 5
0 0
8
5
8
5
2 4

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 07 năm 2015

2 số cuối: 93,42,00,07,47,88,27,71,09,94,51,59,08,91,38,88,02,81
Giải đặc biệt
279193
Giải nhất
44042
Giải nhì
74800
Giải ba
58507 - 63347
Giải tư
55488 - 23127 - 67371 - 43509 - 70794 - 44951 - 53359
Giải năm
8408
Giải sáu
6791 - 7338 - 4888
Giải bẩy
202
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 7 8 9

7
8
2 7
1 9

1
1 8 8
1 3 4

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 07 năm 2015

2 số cuối: 75,35,25,14,29,35,30,71,61,21,99,23,67,09,34,18,51,50
Giải đặc biệt
196675
Giải nhất
02935
Giải nhì
18925
Giải ba
06014 - 06129
Giải tư
69635 - 00730 - 65871 - 12061 - 42821 - 35799 - 90723
Giải năm
8667
Giải sáu
3409 - 8734 - 3218
Giải bẩy
251
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
4 8
1 3 5 9
0 4 5 5

0 1
1 7
1 5

9

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 07 năm 2015

2 số cuối: 88,64,58,06,30,83,80,56,56,29,15,34,81,76,45,38,60,34
Giải đặc biệt
627188
Giải nhất
19764
Giải nhì
24358
Giải ba
58706 - 65530
Giải tư
71383 - 98380 - 51156 - 78556 - 87629 - 35715 - 20134
Giải năm
3881
Giải sáu
0876 - 3145 - 8538
Giải bẩy
860
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
5
9
0 4 4 8
5
6 6 8
0 4
6
0 1 3 8

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 07 năm 2015

2 số cuối: 07,71,45,53,56,12,74,93,87,68,32,95,19,56,52,09,65,06
Giải đặc biệt
706107
Giải nhất
49971
Giải nhì
98145
Giải ba
73953 - 56656
Giải tư
20412 - 76074 - 72193 - 51887 - 59368 - 02132 - 05595
Giải năm
2919
Giải sáu
3256 - 0052 - 4609
Giải bẩy
565
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 9
2 9

2
5
2 3 6 6
5 8
1 4
7
3 5

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 07 năm 2015

2 số cuối: 62,26,52,75,23,09,27,20,68,75,32,15,23,81,51,34,85,63
Giải đặc biệt
675862
Giải nhất
39326
Giải nhì
18352
Giải ba
32975 - 61923
Giải tư
08709 - 35727 - 91820 - 44868 - 52775 - 88332 - 24615
Giải năm
9723
Giải sáu
9781 - 3051 - 4834
Giải bẩy
885
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
5
0 3 3 6 7
2 4

1 2
2 3 8
5 5
1 5

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 06 năm 2015

2 số cuối: 96,05,51,67,39,27,13,92,75,80,91,61,41,71,31,11,09,31
Giải đặc biệt
855496
Giải nhất
68505
Giải nhì
54551
Giải ba
51267 - 05639
Giải tư
70027 - 79413 - 56692 - 10975 - 15580 - 18191 - 79861
Giải năm
9641
Giải sáu
6171 - 2931 - 2411
Giải bẩy
109
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
1 3
7
1 1 9
1
1
1 7
1 5
0
1 2 6

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 06 năm 2015

2 số cuối: 68,40,78,57,47,85,56,74,21,14,31,31,51,14,96,60,36,47
Giải đặc biệt
438768
Giải nhất
48140
Giải nhì
23778
Giải ba
25257 - 74147
Giải tư
57585 - 74856 - 06274 - 38121 - 81514 - 15431 - 83131
Giải năm
8651
Giải sáu
4314 - 3496 - 1660
Giải bẩy
836
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 4
1
1 1 6
0 7 7
1 6 7
0 8
4 8
5
6

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 06 năm 2015

2 số cuối: 67,73,09,25,80,02,22,22,35,90,43,90,88,20,08,44,98,08
Giải đặc biệt
848667
Giải nhất
37273
Giải nhì
01409
Giải ba
01425 - 87680
Giải tư
16402 - 15522 - 16022 - 22135 - 27490 - 62443 - 90990
Giải năm
4988
Giải sáu
5720 - 4808 - 2844
Giải bẩy
798
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8 8 9

0 2 2 5
5
3 4

7
3
0 8
0 0 8

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 06 năm 2015

2 số cuối: 88,45,88,95,64,36,21,04,16,09,90,33,83,21,45,07,17,59
Giải đặc biệt
554588
Giải nhất
07845
Giải nhì
60288
Giải ba
69495 - 93464
Giải tư
09636 - 96621 - 73304 - 19716 - 82709 - 79590 - 24133
Giải năm
4383
Giải sáu
1521 - 5245 - 7007
Giải bẩy
517
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 9
6 7
1 1
3 6
5 5
9
4

3 8 8
0 5

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 05 năm 2015

2 số cuối: 15,07,92,64,75,26,49,56,84,26,81,02,39,34,85,31,89,82
Giải đặc biệt
392115
Giải nhất
45407
Giải nhì
25392
Giải ba
30664 - 19375
Giải tư
04626 - 62849 - 11356 - 29884 - 90526 - 53481 - 12302
Giải năm
2239
Giải sáu
2234 - 1585 - 7731
Giải bẩy
689
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7
5
6 6
1 4 9
9
6
4
5
1 2 4 5 9
2

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 05 năm 2015

2 số cuối: 94,79,63,66,62,77,90,43,14,98,55,29,41,22,28,99,03,17
Giải đặc biệt
912294
Giải nhất
05179
Giải nhì
61863
Giải ba
10066 - 95262
Giải tư
61477 - 14590 - 10843 - 38814 - 11298 - 40255 - 59129
Giải năm
4841
Giải sáu
8622 - 5428 - 9199
Giải bẩy
503
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4 7
2 8 9

1 3
5
2 3 6
7 9

0 4 8 9